Меню навигации+

Жаңылыктар

28.06.2018

17 апреля 2018 года поступило обращение гражданина Абдыкадырова А. о проверке конституционности статьи 7, пункта 13 части 1 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» и признании их противоречащими части 3 статьи 93 Конституции Кыргызской Республики.
Определением коллегии судей от 22 мая 2018 года № 21, на основании пункта 2 части 3 статьи 28 конституционного Закона «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» в принятии ходатайства к производству было отказано.
Не согласившись с вышеуказанным определением, Абдыкадыров А., 11 июня 2018 года обратился с жалобой в Конституционную палату.
Конституционная палата, рассмотрев жалобу 28 июня 2018 года, оставила ее без удовлетворения.
Конституционная палата в своем постановлении отметила, что заявитель не указал какие конституционные права и свободы человека и гражданина нарушены нормами Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» конституционность которых оспаривается. В соответствии с частью 7 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики у физических и юридических лиц право на обращение в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики возникает лишь тогда, когда права и свободы человека и гражданина нарушены или могут быть нарушены оспариваемой нормой.
Заявитель же в своем обращении ставит вопрос о конституционности нахождения судебного департамента в системе судебной власти.
Однако такого рода вопросы могут быть поставлены только соответствующими органами власти в связи с кругом их компетенции.
В связи с чем, Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики не видит оснований для отмены определения коллегии судей и удовлетворения жалобы заявителя.

25.06.2018

Учурдагы жылдын 22-23-июнь күндөрү Венецияда Укук аркылуу демократия үчүн Европа комиссиясынын (Венеция комиссиясы)115-пленардык сессиясы  болуп өттү. Пленардык сессиясынын ишине Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров катышып келди.

 

Continue reading “Венеция комиссиясынын 115-пленардык сессиясы болуп өттү” »

19.06.2018

2017-жылдын 19-апрелинде жаран З.К. Курмановдун Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ» 2015-жылдын 24-июлундагы № 190 Мыйзамынын конституциялуулугун текшерүү жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесине, 9-беренесинин 3-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 3-бѳлүктѳрүнѳ, 20-беренесинин 1-бѳлүгѳнѳ, 40-беренесине, 42-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ, 53-беренесине, 97-беренесинин 6, 7, 11-бѳлүктѳрүнѳ карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу келип түшкөн. Continue reading “Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 29-майындагы № 27 аныктамасына Зайнидин Карпекович Курмановдун даттануусун кароо жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

04.06.2018
IMGL7016

 

Учурдагы жылдын 29-майынан тартып 1-июнга чейин Сеулда «АКСА мчөлөрүнүн юридсикциясы жана уюштурулушу» аттуу Азия конституциялык сотторунун жана ага шайкеш институттарынын 1-изилдөөчүлүк конференциясы болуп өттү. Бул конференцияны АКСАнын изилдөөлөр жана иштеп чыгуулар боюнча Катчылык уюштурган, ал өзүнүн ишин 2017-жылы январь айынан тартып Сеулда баштаган.

 

Continue reading “Сеулда Азия конституциялык сотторунун жана ага шайкеш институттарынын ассоциациясынын (АКСА) изилдөөлөр жана иштеп чыгуулар боюнча Катчылыктын 1-изилдөөчүлүк конференциясы болуп өттү” »

04.06.2018
IMG_2357

 

 

Учурдагы жылдын 31-майында Борбордук Азиядагы Америкалык университетте «Адилет - 2018» конституциялык сот адилеттиги боюнча экинчи республикалык окуу соту болуп өттү, ага БААУнун, КР ИИМ Академиясынын, КРСУнун, КМУУнун, КР Өкмөтүнө караштуу КМЮАнын, ЭБУФББАнын, КЭУнун, Ала-Тоо эл аралык университетинин жана ОШМЮИнин командалары катышты.

 

Continue reading “«Адилет-2018» конституциялык сот адилеттиги боюнча экинчи республикалык окуу соту болуп өттү” »

30.05.2018

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2018-жылдын 30-майында «Тышкы миграция жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесинин биринчи бѳлүгүнүн 8-пунктун конституциялуу эмес деп таануу жѳнүндѳ ишти карап чыкты.

Талашылып жаткан ченем арыз ээсине карата сотко жарандык доомат коюлса - иш боюнча териштирүү аяктамайынча Кыргыз Республикасынын жаранынын Кыргыз Республикасынан чыгуусунан убактылуу баш тартылат деп караштырган. Конституциялык палата бул ченемди конституциялуу эмес деп тааныды.

 

Continue reading “«Тышкы миграция жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесинин биринчи бѳлүгүнүн 8-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

21.05.2018
2018051516145340586_avu

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялары М. Касымалиев жана А. Нарынбекова 2018-жылы 15-майда Санкт-Петербург шаарында Россия Федерациясынын Конституциялык соту тарабынан уюштурулган «Глобалдык өзгөрүүлөр доорундагы Конституция жана конституциялык контролдоонун милдеттери» аттуу темасындагы эл аралык конференциянын ишине катышып келишти.

 

Continue reading “Санкт-Петербургда «Глобалдык өзгөрүүлөр доорундагы Конституция жана конституциялык контролдоонун милдеттери» эл аралык конференция болуп ѳттү” »

21.05.2018
IMG_9085

 

Учурдагы жылдын 18-майында Ош шаарында «Конституциялык палатанын чечими укук булак катары» темасында семинар болуп өттү. Семинар Конституциялык палата тарабынан «Адилет» укуктук клиникасы» коомдук фонду менен бирге уюштурулган.

 

Continue reading “Ош шаарынын, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарынын сотторунун судьяларына Конституциялык палатанын чечимдеринин укуктук табияты тууралуу айтып беришти” »

07.05.2018
38507 - копия

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков 5-майда Конституциялык палатанын судьялары менен жолугушту.

 

Мамлекет башчысы судьяларды жана кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын Конституция күнү менен куттуктады.

 

Continue reading “Президент Сооронбай Жээнбеков Конституциялык палатанын судьялары менен жолугушту” »

04.05.2018
3W6A1923

Урматтуу кыргызстандыктар!

 

Конституциялык палатанын атынан жана жеке өзүмдүн атыман Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынышынын 25 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктаймын!

 

1993-жылдын 5-майында кабыл алынган Конституция өлкөнүн ошол мезгилдеги бардык болуп жаткан социалдык-экономикалык жана саясий өзгөрүүлөрдүн тереңдигин чагылдырган, ал эгемендүү мамлекеттин калыптануусу үчүн укуктук негиздерди орноткон.

 

Continue reading “Конституциялык палатасынын Төрагасынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынышынын 25 жылдыгы менен куттуктоосу” »

03.05.2018
IMG_8951

Бүгүн Бишкек шаарынын 7 жождорунун студенттери үчүн Ачык эшиктер күнү өткөрүлүп, «Улуттук мыйзамдар тутумундагы Конституциянын орду жана ролу» темасындагы студенттер арасындагы эссе сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылды. Аталган иш-чаралар Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 25 жылдыгына арналган.

 

Continue reading “Конституция күнүнө карата Конституциялык палатада Ачык эшиктер күнү өткөрүлүп, студенттер арасында сынактын жыйынтыктары чыгарылды” »

27.04.2018
IMG_9987

Конституциялык палатанын Кыргыз Республикасынын Конституциясы күнүнө карата жыл сайын өткөрүлүүчү иш-чаралар алкагында 2018-жылдын 19-апрелинен тартып 27-апрелине чейин Конституциялык палатанын судьялары Бишкек шаарынын студенттери үчүн Конституциянын үстөмдүгү жана анын мамлекеттин турмушундагы ролу темасында мейман лекцияларын өткөрүштү.

 

Continue reading “Конституциялык палатанын судьяларынын борбор калаанын жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн мейман лекциялары” »

23.04.2018

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына 2017-жылдын 14-декабрында М.А. Шариповдун Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 2-статьясынын 2-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмүн, 45-статьясынын 3-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 5-бөлүгүнө, 40-беренесинин 3-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн. Ошол эле күнү Мелис уулу Д. кызыкчылыгын көздөгөн М.Т. Иманкуловдун өңчөй өтүнүчү келип түшкөн.

 

Continue reading “Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 19-январындагы № 2 аныктамасына Мухтар Абдуллаевич Шариповдун, Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 22-январындагы № 3 аныктамасына Мелис уулу Дастандын кызыкчылыктарын көздөгөн Мелес Токтаалиевич Иманкуловдун даттанууларын кароо жөнүндө пресс-релиз” »

19.04.2018
1443689.1.1524114321

Бүгүн 19-апрель күнү Бишкекте Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 25 жылдыгына арналган «Конституциянын үстөмдүгү жана анын түздөн-түз колдонулушу: Конституциянын укуктук корголушун камсыз кылуу маселелери» аттуу эл аралык конференция өтүүдө. Конференция Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы тарабынан «Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгүн бекемдөөгө көмөктөшүү» Европа Союзунун долбоорунун колдоосу менен уюштурулган.

 

Continue reading “Бишкекте Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 25 жылдыгына арналган эл аралык конференция өтүүдө” »

04.04.2018

Конституциялык палата 2018-жылдын 4-апрелинде Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин соттун өзүнүн демилгеси боюнча же ишке катышуучу жактардын арызы боюнча, чечимде кетирилген туура эмес жазууларды жана арифметикалык айкын каталарды оңдоо укугун караштырган 206-беренесинин 2-бѳлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыкты жана талашылып жаткан ченемдин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ жана 96-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ карама-каршы келбестиги тууралуу чечим кабыл алды.

 

Continue reading “Жарандык процесстик кодекстин 206-беренесинин 2-бѳлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

26.03.2018
12

 

Конституциялык палатанын Аппаратынын кызматкерлери 24-мартта Конституциялык палатанын имаратына жакын жерлердин санитардык жана эпидемиологиялык  абалын жакшыртуу максатында ишембиликке  чыгышты. Иш-чара «Таза жашоо» үч айлык улуттук кампаниянын алкагында болуп ѳттү.

 

Ишембилик учурунда кызматкерлер   Конституциялык палатанын имаратынын айланасындагы жолдорду жана арыктарды тазалап, таштандыларды чыгарышты.

19.03.2018

Конституциялык палата Кыргыз Республикасында сот тутумун бекемдѳѳ боюнча ЮСАИД жана IDLO Программасынын техникалык колдоосу менен «Улуттук мыйзамдар тутумунда Конституциянын орду жана ролу» темасында студенттер арасында сынак жарыялайт.

 

Сынак Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 25-жылдыгына карата арналып, мамлекеттин Баш мыйзамынын улуттук мыйзамдардын системасындагы ролун жана маанисин ачуучу эң жакшы эссе жана видеороликтерди аныктоо максатында ѳткѳрүлѳт.

 

Конкурска ким катыша алат?

Республиканын бардык жогорку окуу жайларынын студенттери.

 

Конкурстук материалдарга болгон талаптар

Конкурстук материалдар мамлекеттик же расмий тилде берилиши мүмкүн.

Эссе 3 барактан, видеоматериал - 10 мүнѳѳттѳн ашпашы керек.

Бир автордон материалдардын саны чектелбейт.

Сынак материлдары кайра кайтарылбайт жана рецензияланбайт. Автордук материалдарды сынакка берүү уюштуруучулар тарабынан аларды жарыялоого уруксат катары кабыл алынат.

Табыштама формасын толтуруу керек.

Сынакка катышуу үчүн сынак материалынын түп нускасынын автору катары катышуучуну тастыктаган табыштама* формасын толтуруу керек.

 

Материалдар кандай түрдѳ берилет?

- видеоматериалдар видео же файлдык хостингге жүктөлүшү керек (youtube, namba), уюштуруучуларга электрондук почта боюнча аларга шилтемдер жана автор жѳнүндѳ маалымат жиберилет;

- эссе электронндук же кагаз түрүндѳ берилиши мүмкүн.

 

Материалдарды баалоо критерийлери

- жаңыча жана инновациялык мамиле;

- теманы ачуу деңгээли;

- так жана логикалык баяндоо;

- мазмундуу жана оригиналдуу ойлор;

- креативдүүлүк.

Эссе жана видеороликтер курамы Конституциялык палатанын судьяларынан жана аппаратынын кызматкерлеринен турган сынак комиссиясы тарабынан бааланышат.

 

14.03.2018
12-1

13-мартта Бишкек шаарында судьялардын жана сот органдардын пресс-катчыларынын катышуусунда сот органдардын ММК менен өз ара иштешүү боюнча семинары болуп өттү. Семинарга Конституциялык палатанын пресс-катчысы катышты.

Семинардын жүрүшүндѳ Германиянын Хемниц шаарынын аймактык сотунун кылмыш–жаза иштери боюнча коллегиясында тѳрагалык кылган судья, мурда судья-пресс-катчы болуп иштеген Томас Мродзински мырза аталган маселе боюнча ѳз тажрыйбасы менен бѳлүштү.

Мындан тышкары журналист Кубат Чекиров жана Алмас Турдумамбетов Кыргызстанда сот органдар менен ММКлардын өз ара иштешүүсүндѳгү кѳйгѳйлѳрдү айтып беришти. Катышуучулардын бардыгы сот органдар менен ММКлардын ортосундагы мамилени чындоо керектигин белгилешти.

Семинар Эл аралык кызматташтык боюнча германия коому (GIZ) тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан «Кыргыз Республикасында мыйзам үстөмдүгүн бекемеделишине көмөк көрсөтүү» Европа Союзунун Долбоорунун колдоосу менен уюштурулган.

13-мартта Бишкек шаарында судьялардын жана сот органдардын пресс-катчыларынын катышуусунда сот органдардын ММК менен өз ара иштешүү боюнча семинары болуп өттү. Семинарга Конституциялык палатанын пресс-катчысы катышты.

 

Continue reading “Бишкекте сот органдардын ММК менен өз ара иштешүү маселеси талкууланды” »