(Кыргызча) Жаран И.Д. Кадырбековдун кайрылуусу боюнча № К-04х иши

Sorry, there is no information in English.