Меню навигации+

Жаран З. Жоошевдин кайрылуусу боюнча № Ж-11х

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 94-беренесинин 2-бѳлүгүн конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конститциясынын 20-беренесинин 2-бѳлүгүнүн биринчи абзацына, 24-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет эдеп таануу жѳнүндѳ иш