Меню навигации+

Пресс-анонс

13.02.2017

 

2017-жылдын 17-февралда саат 9:30да Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасында Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 149-беренесинин 2,7-бѳлүктѳрүнүн  конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ соттук жыйын ѳткѳрүлѳт.

 

Бул ишти кароого  «Интерлизинг» жоопкерчилиги чектелген коомунун кызыкчылыгында К.Т. Шатмановдун  ѳтүнүчү себеп болду.