Меню навигации+

Пресс-анонс

27.03.2017

2017-жылдын 29-мартында саат 9.30да Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасында КР-нын Терроризмге жана экстремизмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамынын 6-беренесинин конституциялуулугун текшерүү боюнча соттук жыйын өткөрүлөт.

 

Бул ишти кароого Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) сунуштамасы себеп болду.