Меню навигации+

Конституциялык палата 2016-жылдын жыйынтыктарын чыгарды

31.01.2017

IMG_3669

Учурдагы жылдын 31-январында Конституциялык палатада 2016-жыл ичинде Конситуциялык палатанын ишмерлигинин жыйынтыктарын чыгаруу боюнча жылдын жыйын өткөрүлдү. Жыйынга Конституциялык палатанын судьялары жана аппарат кызматкерлери катышты.

 

Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров жыйындын ачылышында баяндамачылардан Палатанын ишмерлигинин жүрүшүндөгү натыйжаларды да, пайда болгон көйгөйлөрдү жана милдеттерди билдирүүнү, ошондой эле аларды чечүү боюнча өзүнүн сунуштарын айта кетүүнү сурады.

 

Жыйында аппарат жетекчиси жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн башчылары чыгып сүйлөштү, ар бири өздөрү жооптуу болгон иштин бөлүктөрү тууралуу отчет беришти.

 

Өз кезегинде судья-катчы Меергуль Бобукеева Конституциялык палатанын жылдык жыйынтыктоочу отчетун тапшырды, отчетунда 2016-жылга карата бекитилген Иш планынын жана 2020-жылга чейинки Конституциялык палатанын Өнүгүү стратегиясынын аткарылышы жөнүндө айтып берди.

 

Судья-катчы өз баяндамасында төмөнкүлөрдү белгилеп кетти: «2016-жылы электрондук документ жүгүртмө тутуму аркылуу Конституциялык палатанын конституциялык сот өндүрүшүнө кирген жана тиешелүү соттук коллегиялар курамында судьялар тарабынан изилденген жарандар менен юридикалык жактардын 66 кайрылуусу катталган. Конституциялык палатага келип түшкөн 66 кайрылуу боюнча судьялар коллегиясы кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө 13 аныктама чыгарды, судьялар коллегиясынын 46 аныктмасы болсо, кайрылуунун өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө болду, 6 кайрылуу кароо стадиясында турат. Баардыгы болдуп 2016-жылы Конституциялык палата 7 чечим, 1 корутунду жана 6 токтом кабыл алды. Конституциялык палатанын кароо предмети болуп саналган ченем чыгаруу органдарынын маалымат анализи 2016-жылдын 30-декабрына карата Конституциялык палатанын чечимдеринен келип чыккан 28 тапшырмадан – 18 (64%)и аткарылды, 10 (36%) чечими аткарылууда турат деп көрсөтүүдө.».

 

Баяндаманын жыйынтыктары боюнча Конституциялык палатанын судьялары алардын ишин камсыз кылуу боюнча аппараттын өз милдеттерин аткаруусуна карата эскертүүлөрүн жана даярдалуучу соттук актылардын сапатын арттыруу боюнча сунуштарын билдиришти. Конституциялык палатанын аппарат кызматкерлеринин ишине маанилүү талаптардын бири катары мамлекеттик тилди жогорку деңгээлде билүү зарылчылыгы белгиленди.

 

Конституциялык палатанын 2016-жылга карата жылдык доклады кыргыз жана орус тилдеринде чыгат, ошондой эле электрондук түрү расмий сайтта жайгаштырылат.