Меню навигации+

Пресс-релиздер

09.12.2013

2013-жылдын 26-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциялык палатасы ачык соттук жыйналышта Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 427-беренесинин конституциялуугун текшерүү жөнүндө иш карады жана аталган иш боюнча өзүнүн чечимин чыгарды.

 

Жарандар А.С. Токтоналиевдин жана Б.С. Чокморовдун каайрылуулары ишти кароонун себеби болду.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 427-беренесинин конституциялуугун текшерүү жөнүндө” »

28.11.2013

2013-жылдын 28-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы ачык жыйналышта «Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө» мыйзамынын 4-беренесинин, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» мыйзамынын 7-11, 13-14, 17-, 22-23, 28-беренелеринин, «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамынын 24-, 29-беренелеринин, «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» мыйзамынын 38-, 164-беренелеринин, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» конституциялык мыйзамынын 10-беренесинин конституциялуугун  текшерүү жөнүндө ишти карады жана ал боюнча өз чечимин чыгарды.

Жаран И.А. Трофимовдун каайрылуусу ишти кароонун себеби болду.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө” »

19.11.2013
16.11.2013
31.10.2013

2013-жылдын 31-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы ачык соттук жыйналышта Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 42- жана 48-беренелеринин Конституциялуугун текшерүү жөнүндө ишти карады жана аталган иш боюнча өзүнүн чечимин чыгарды.

Жарандар  А.К.Рахимов,  С.А.Мусабаев жана К.К.Кудайбергеновдун кайрылуулары ишти кароонун себеби болду.

 

Маселенин тарыхы

2012-жылдын 10-августундагы №164 Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актыларына ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Мыйзамы менен  кылмыш жасагандыгы үчүн соттуулугу бар Кыргыз Республикасынын жараны, соттуулугу жоюлганына же алып салынганына карабастан шаардын мэри же айыл өкмөтүнүн башчысы болушу мүмкүн эместигин белгилеген Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 15-июлундагы №101 «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 42- жана 48-беренелеринин конституциялуугун текшерүү жөнүндө” »

29.10.2013

2013-жылдын 29-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы ачык соттук жыйналышта Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорунун кээ бир ченемдеринин конституциялуугун текшерүү жөнүндө ишти карады жана аталган иш боюнча өзүнүн чечимин чыгарды.

Жарандар Н. А.Абдразаков, Ч.С.Кемпирбаеванын каайрылуулары ишти кароонун себеби болду.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорунун кээ бир ченемдеринин конституциялуугун текшерүү жөнүндө” »