Меню навигации+

Жарандар Касымбеков Нурбек Айтыевичтин, Кодуранова Асель Союзбековнанын, Карамушкина Ирина Юрьевнанын, Мадеминов Мурадыл Ганыевичтин, Артыков Анвардын, Орозова Карамат Бабашевнанын, Усубалиев Таалайбек Болотбековичтин

«Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин 2-бөлүгүн, 1-беренесинин 8-пунктунун «б» пунктчасын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4-беренесинин 2-бөлүгүнө, 5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 6-беренесинин 3-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2-бөлүгүнө, 20-беренесинин 1-3 бөлүктөрүнө, 28-беренесинин 1-бөлүгүнө, 35-беренесине, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө, 42-беренесинин 3-бөлүгүнө, 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, 64-беренесинин 11-бөлүгүнө, 70-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча №Кл-К-48х иши.