Меню навигации+

Жаран Карасартова Рита Рахмановнанын

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 5-июнундагы № 96 конституциялык Мыйзамынын 1-беренесинин 26-пунктунун «б» пунктчасын Кыргыз Республикасынын 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, 2-беренесинин 4-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча №К-19х иши.