Меню навигации+

Жаран Бешбаков Куттубек Шамурзаевичтин кызыкчылык көздөгөн Айткулов Инрамидин Назировичтин

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 515-беренесинин 1-бөлүгүнүн “алардын макулдугу менен чакыртылышы мүмкүн” деген ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчүнө байланыштуу № Б-74Х иши.