Меню навигации+

Жаран М. Жорокуловдун кайрылуусу боюнча №Ж-46х иши

«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 15-беренесинин 3-бөлүгүнүн үчүнчү абзацынын жана 17-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ.