Меню навигации+

«Альфа Телеком» ЖАКтын кайрылуусу боюнча №Юр-А-52х иши

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы № 83 токтому менен бекитилген «Мамлекет жөнгө салуучу чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө» Жобонун 20 жана 24-пункттарынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө