Меню навигации+

“Актив” саясий партиясынын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн жаран Иманалиев Курманбек Белековичтин, “Глас народа” саясий партиясынын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн Саипбаева Джаныл Султанбековнанын, Исраилов Эрик Бирликовичтин, Марипов Болотбек Арапбаевичтин жана Байгуттиев Женишбек Сейтбековичтин

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык Мыйзамдын 61-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктун, 2-бөлүгүн, 64-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктун жана 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 88 “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” конституциялык Мыйзамдын 1-беренесинин 18-пунктун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи абзацына, 20-беренесинин 1-бөлүгүнө, 2-бѳлүгүнүн биринчи абзацына, 52-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2-пунктуна, 70- беренесинин 2-бѳлүгүнүн төртүнчү абзацына ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.