(Кыргызча) Жаран Б.А. Джолдошалиеванын кайрылуусу боюнча № Дж-20х иши

Sorry, there is no information in English.