Judges

Constitutional chamber of the Supreme court of the Kyrgyz Republic consists of 10 judges.

Chairman

Vice-Chairman

Judge-Secretary

Judges:

Karybek Duisheev

Emil Oskonbaev

Meergul Bobukeeva

Chinara Aidarbekova

Mukambet Kasymaliev

Kuanbek Kirgizbaev

Erkinbek Mamyrov

Aisalkyn Narynbekova

Cholpon Osmonova

Zhediger Saalaev

Karybek Duisheev

Emil Oskonbaev

Meergul Bobukeeva

Chinara Aidarbekova

Mukambet Kasymaliev

Kuanbek Kirgizbaev

Erkinbek Mamyrov

Aisalkyn Narynbekova

Cholpon Osmonova

Zhediger Saalaev

Ex-judges of the Constitutional chamber and Constitutional court

1. Kurmantai Abdiev

  2. Abibula Abdugaparov

   

  3. Cholpon Baekova

   

  4. Sergei Dyomin

   

  5. Pavel Dryzhak

   

  6. Marat Kaiypov

   

  7. Asylbek Kenensariev

   

  8. Chinara Kurbanova

   

  9. Anatoliy Lemeshenko

   

  10. Dzhumadil Makeshov

   

  11. Omurzak Mamyrov

   

  12. Chynara Musabekova

   

  13. Kurmanbek Osmonov

   

  14. Sakan Satybekov

   

  15. Klara Sooronkulova

   

  16. Abdybek Sutalinov

   

  17. Svetlana Sydykova

   

  18. Dzhumakadyr Togoibaev

   

  19. Asanbek Sharshenaliev

   

  20. Kanatbek Esenaliev

   21. Kachyke Esenkanov

   judge

    judge
     

    president

     

    judge

     

    judge

     

    judge

     

    judge

     

    judge

     

    vice-president

     

    judge

     

    judge

     

    judge

     

    judge

     

    judge

     

    judge

     

    vice-president

     

    president

     

    judge

     

    president

     

    judge

    judge
     

     

     

     

    (2015-2019)

     (2008-2010)

      

     (1993-2007)

      

     (2009-2010)

      

     (1994-2008)

      

     (1999-2005)

      

     (1994-2010)

      

     (2007-2010)

      

     (1991-1993)

      

     (2013-2014)

      

     (2007-2010)

      

     (2008-2010)

      

     (1994-1999)

      

     (1994-1999)

      

     (2011-2015)

      

     (1996-2010)

      

     (2008-2010)

      

     (1994-2009)

      

     (1991-1993)

      

     (1994-2006)

      

     (1996-2010)