Меню навигации+

Пресс-релиздер

24.09.2014
23.09.2014
10.09.2014
08.09.2014
2014-жылдын 4-сентябрында Конституциялык палата «Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын катоосу жок диний уюмдардын иш-аракетине, иштешине тыюу салуучу; диний уюм жашы жеткен, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын эки жүздөн кем болбогон жаранынын демилгеси боюнча түзүлчү маселелерин камтыган 8-беренесинин 2, 3- бөлүктөрү Конституциянын ченемдерине карама-каршы келбейт, ал эми  Мыйзамдын  10-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-абзацындагы «…жергиликтүү кенеш менен макулдашылган» деген сѳздѳрдѳн турган ченем Конституциянын ченемдерине карама-каршы келет деген чечим чыгарды. Continue reading “«Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө» мыйзамдын 8-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнүн жана 10-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-абзацынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ” »
14.07.2014
07.07.2014

2014–жылдын 4-июлунда Конституциялык палата Эмгек кодексинин 84-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 3-абзацы Конституцияга ылайык келет деп чечим чыгарды, ал берене ылайык уюмдун жетекчисин, анын орун басарларын, кызматка мамлекеттик бийлик же башкаруу органдары, ошондой эле коомдук уюмдар жана башка жарандардын бирикмелери тарабынан шайлануучу, бекитилүүчү же дайындалуучу жетекчи кызматкерлерди иштен бошотуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда эмгек келишимин бузууга кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органынын макулдугу талап кылынбайт.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 84-беренесинин 2-бѳлүгүнүн үчүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө” »

25.06.2014

Үстүбүздѳгү жылдын 25-июнда Конституциялык палата кызмат адамынын активдеринин анын мыйзамдуу кирешелеринен олуттуу көбөйүшү жүйөөлүү негиздеп бере албаган үчүн жазык-укуктук жоопкерчиликке тартылат деген Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 308-1-беренеси (мыйзамсыз баюу) Конституцияга ылайык келет деп чечим чыгарды.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 308-1-беренесинин (мыйзамсыз баюу) конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ” »

12.06.2014
04.06.2014

Конституциялык палата «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ» КР Мыйзамынын 1-беренесинин 5-бѳлүгүнүн сегизинчи абзацы, 2-беренесинин 2-бѳлүгү, 3-беренесинин 1-бѳлүгү Конституцияга ылайык келбейт деп чечим чыгарды, аларда тиешелүү депутаттык фракциянын сунушунун негизинде саясий партиянын жетекчи органы тарабынан депутатты чакыртып алууга жол берилген.

 

Continue reading “«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ» 2013-ж. 16-октябрында кабыл алынган № 192 КР Мыйзамынын 1-беренесинин 5-бѳлүгүнүн сегизинчи абзацынын, 2-беренесинин 2-бѳлүгүнүн, 3-беренесинин 1-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ” »

14.05.2014
07.05.2014

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2014-жылдын 7-майында соттордун актыларын кыянаттык менен аткарбагандык үчүн жоопкерчиликти караган КР Кылмыш-жаза кодексинин 338-беренеси Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келет деп чечим чыгарды.

 

Continue reading “Кылмыш-жаза кодекстин 338-беренесин текшерүү жѳнүндѳ” »

02.05.2014

2014–жылдын 30-апрелинде Конституциялык палата мамлекеттик кызматчы жаш курагынын чегине 65 жашка жеткен учурда, мамлекеттик органдын демилгеси боюнча ээлеген кызмат ордунан бошотуулушу мүмкүн деген «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинин 1-бөлүгүнүн «м» пункту жана 8-бөлүгү Конституцияга ылайык келет деп чечим чыгарды.

 

Continue reading “«Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамдын 31-беренесинин 1-бөлүгүнүн «м» пунктун жана 8-бөлүгүн текшерүү жѳнүндѳ” »

29.04.2014

2014 жылдын 23-апрелинде Конституциялык палата Жазык-процесстик кодексинин 230-беренесинин 1 жана 2-бѳлүктѳрү Конституцияга ылайык келет деп чечим чыгарды, аларга ылайык:

- иш боюнча бардык тергөө аракеттери аткарылды, ал эми чогултулган далилдер жетиштүү деп тапкандан кийин тергөөчү бул жөнүндө айыпкерге билдирүүгө, ага иштин милдеттүү тартипте көктөлгөн, номерленген жана тизмеленген түрдөгү (тизмектөө барактары) бардык материалдары менен жеке өзү да, ошондой эле жактоочунун жардамы менен да таанышууга укуктуулугун, ошого тете тергөөнү толуктоо же иш боюнча башка чечимдерди кабыл алуу жөнүндө өтүнүч билдирүү укуктугун түшүндүрүүгө милдеттүү. Айыпкерге тергөөнүн аяктагандыгы жөнүндө билдирилгендиги жана укуктары түшүндүрүлгөндүгү тууралу ушул Кодекстин 170 жана 171-статьяларынын талаптарын сактоо менен протокол түзүлөт.

-тергөөнүн аяктагандыгы жөнүндө жана иштин материалдары менен таанышуу жана өтүнүчтөр билдирүү укугу тууралу, тергөөчү, айыпкердин жактоочусуна, ошондой эле жабырлануучуга жана анын өкүлүнө, жарандык доогерге, жарандык жоопкерге жана алардын өкүлдөрүнө билдирүүгө милдеттүү.

 

Continue reading “Жазык-процесстик кодекстин 230-беренесинин 1-, 2-бѳлүктѳрүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ” »

11.04.2014

Конституционная палата 11 апреля 2014 года приняла решение о признании противоречащими Конституции Кыргызской Республики норм  законов «О республиканском бюджете на 2013 год и прогнозе на 2014-2015 годы»  и «О республиканском бюджете на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы», согласно которым планирование капитальных вложений из республиканского бюджета осуществляется Министерством финансов Кыргызской Республики по согласованию с профильным комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в расширенном формате.

Continue reading “«Кыргыз Республикасынын 2013-жылга республикалык бюджети жана 2014−2015-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи абзацын жана «Кыргыз Республикасынын 2014-жылга республикалык бюджети жана 2015−2016-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ” »

19.02.2014
12.02.2014
2014-жылдын 12-февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы ачык соттук жыйналышта Жарандык процесстик кодекстин 331-беренесинин 3-пунктчасынын, 356-беренесинин 3-,4-пунктчаларынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карады жана аталган иш боюнча өзүнүн чечимин чыгарды.   Ишти кароонун себеби катары жаран Ж. Алиевдин кайрылуусу табылган. Continue reading “Жарандык процесстик кодекстин 331-беренесинин 3-пунктчасын, 356-беренесинин 3-,4-пунктчаларынын конституциялуугун текшерүү жөнүндө” »
07.02.2014

2014-жылдын 07-февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 384-беренесинин жана 387-беренесинин 1-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыгып жана ушул иш боюнча чечим чыгарды.

Жаран Е.В. Осинцевдин өтүнүчү ишти кароого себеп болду.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 384-беренесинин жана 387-беренесинин 1-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ” »