Меню навигации+

Пресс-релиздер

05.07.2017

Конституциялык палата 2017-жылдын 5-июлунда Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 60-беренесинин 4-бөлүгүнүн 7-пунктунун конституциялуулугун текшерди, ага ылайык шектүүнүн, айыпкердин, соттолуучунун жакын туугандары күбө катары өтүүгө тийиштүү эмес.

 

Бул ишти кароонун жыйынтыгы боюнча талашылып жаткан ченемди шектүүнү, айыпкердин, соттолуучунун жакын туугандарынын көрсөтмө берүү ниети болгон учурда аларды суракка алууга жол бербеген бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп таануу жөнүндө чечим кабыл алынган.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 60-беренесинин 4-бөлүгүнүн 7-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

24.05.2017

2017-жылдын 24-майында Конституциялык палата Жазык-процесстик кодекстин 378-беренесинин 2-бѳлүгүнүн «Тараптардын келбей калышы ишти карап чыгууга тоскоолдук кылбайт» деген ченемдик жобосунун конституциялуугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыгып, аны төмөнкүдөй жүйѳлѳргѳ ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 40-беренесинин 1-бөлүгүнө, 99-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө карама-каршы келбейт деп тапты.

 

Continue reading “Жазык-процесстик кодекстин 378-беренесинин 2-бѳлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

19.04.2017

2017-жылдын 19-апрелинде Конституциялык палата  Кыргыз Республикасынын судьялары кызмат ордуна Юриспруденция" адистиги багытында "бакалавр" академиялык даражасы бар болгон учурда, "магистр" академиялык даражасын ыйгаруу менен жогорку юридикалык билими боюнча талапкерлер үчүн каралган «Кыргыз Республикасынын судяларынын статусу жөнүндө» конституциялык мыйзамынын 15-беренесинин 1-бөлүгүнүн биринчи жана экинчи абзацтарынын жана 17-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш каралган.

 

Continue reading “«Кыргыз Республикасынын судяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 15-беренесинин 1-бөлүгүнүн биринчи жана экинчи абзацтарынын жана 17-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

30.03.2017

 

2017-жылдын 29-мартында Конституциялык палата Кыргыз Республикасынын Айкыйкатчысынын «Терроризмге жана экстремизмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө сунуштамасын карап чыгып, кийинкидей чечим чыгарды.

Continue reading “«Терроризмге жана экстремизмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КРнын Мыйзамынын 6-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

24.02.2017

 

2017-жылдын 22-февралында Конституциялык палата атайылап жасаган кылмышы үчүн соттуулугу болгон адамдарды, анысы жоюлган же жоюлбаганына карабастан, нотариалдык ишмерликке чектөөнү караган «Нотариат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин төртүнчү бөлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, төмөнкүдөй чечим чыгарган.

 

Continue reading “«Нотариат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин төртүнчү бөлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

20.02.2017

 

2017-жылдын 17-февралында Конституциялык палата салык төлөөчүнүн даттануусун кароо тартибин караган Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 149-беренесинин 2 жана 7 бөлүктөрүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, төмөнкүдөй чечим чыгарган.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 149-беренесинин 2 жана 7-беренелеринин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

15.02.2017

 

2017-жылдын 15-февралында Конституциялык палата атайылап сот адилеттигине жатпаган өкүмдөрдү, чечимдлерди же башка соттук токтомдорду чыгаруу үчүн судьялардын жазык жоопкерчилигин караган Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 328-беренеси Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келбейт деп таанылды.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 328-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

18.01.2017

 

2017-жылдын 18-январында Конституциялык палата “ишти өз алдынча карап жаткан судьяга билдирилген баш тартуу судья тарабынан жекече чечилип,..” сөздөр менен баяндалган Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 73-беренесинин 4-бөлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерди жана бул ченемдик жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 40-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келбейт деп чечим чыгарды.

 

 Өзүнүн чечимин Конституциялык палата төмөнкүдөй тыянактар менен негиздеп берди.

Continue reading “Жазык-процесстик кодекстин 73-беренесинин 4-бөлүгүндө ченемдик жобонун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

16.11.2016

 

КР ЖС Конституциялык палатасы 2016-жылдын 16-ноябрында жүргүнчүлөрдү, жол жүгүн жана жүктөрдү коммерциялык ташуу үчүн автомобилдин огуна карата алганда рулдук дөңгөлөгү оң тарабында жайгашкан автомобилдерди пайдаланууга тыюу салынган «Автомобиль транспорту жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерди.

 

Конституциялык палата өз чечимин кийинки жүйөөлөрдүн негизинде чыгарды.

Continue reading “«Автомобиль транспорту жөнүндө» КРнын Мыйзамынын 6-беренесинин 6-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

03.11.2016

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2016-жылдын 2-ноябрында «Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын айрым жоболорунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыкты.

 

Конституциялык палата ишти карап чыгып, кийинкидей тыянактарга келди.

  Continue reading “«Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жөнүндө» КР Мыйзамынын 15-беренесинин 5-бөлүгүнүн, 21-беренесинин 3, 5, 7-бөлүктөрүнүн, 22-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-5 пункттарынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

18.10.2016

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2016-жылдын 18-октябрында "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыкты. Соттук отурумда башка жак катары Президенттин Аппаратынын өкүлү (Ырайым кылуу маселелери боюнча Комиссиянын Секретариаты), Жазаларды аткаруу Мамлекеттик кызматы.

Continue reading ““Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө” КРнын Мыйзамынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

12.10.2016

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2016-жылдын 11-октябрында «Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Корутунду берүү тууралуу Жогорку Кеңештин КСДП парламенттик фракциясынын сунуштамасын карап чыкты. Соттук отурумда башка жак катары Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы, Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн, Жогорку соттун, Башкы прокуратуранын жана Судьялар кеңешинин өкүлдөрү келип катышты.

Continue reading “«Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КРнын Мыйзам долбооруна корутунду берүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

22.09.2016
2016-жылдын 21-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы «Автоунаа каражаттар ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү» Мыйзамынын ченемдик жоболорунун конституциялуулугун текшерүү тууралуу ишти карап чыгып, аталган жоболор Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келбей тургандыгын тапты. Continue reading “Автоунаа каражаттар ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү» Мыйзамынын ченемдик жоболорунун конституциялуулугун текшерүү тууралуу” »
18.02.2016
Юридикалык жактар   жана ишкерчилик менен алек болгон жарандар жүйөлүү себептер боюнча доосу эскирген мөөнөттү калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк алышты.   “Фармация” ачык акционердик коомунун өкүлү Н.Б.Кочкорбаеванын Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 215-беренесинин 2-пуктунун биринчи абзацын конституциялык эмес деп таануу тууралу өтүнүчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2016-жылдын 17-февралындагы Чечиминде канагаттандырды. Continue reading “Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 215-беренесинин 2-пунктунун конституциялуугун текшерүү жѳнүндѳ” »
28.01.2016
Оор, ѳзгѳчѳ оор, мамлекеттик бийликке каршы кылмыш жасаган, соттуулугу бар, соттуулугу жоюлганына же алып салынганына карабастан Кыргыз Республикасынын жараны аким боло албайт.   Мындай чечимди 27-январда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жаран Н. Жусупбековдун жана анын ишенимдүү ѳкүлү Ж. Исмаиловдун ѳтүнүчүн карап, кабыл алды. Continue reading “«Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө» КРнын Мыйзамынын 14-беренесинин 1-бѳлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ” »
10.12.2015

9-декабрда КР ЖС Конституциялык палатасы, «Кыргыз Республикасындагы бейтарап соттор жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28-беренеси бейтарап соттун чечими - акыркы экендигин белгилеген, анын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, талашка түшкѳн ченемдин конституциялуулугу жѳнүндѳ чечим чыгарды.

Ошентип, Конституциялык палатага жарандар Б.Ж. Иманазарова, Г. Мырзакулова, В.И. Мячиндер жогоруда кѳрсѳтүлгѳн ченемди конституциялуу эместигин таануу жѳнүндѳ ѳтүнүчү менен кайрылышкан, бейтарап сотунун чечими акыркы экендиги жана даттанууга жатпай тургандыгын белгиленген, ошону менен алардын Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен кепилденген соттук коргоого болгон конституциялык укуктарын чектейт деп эсептешет.

 

Continue reading “«Кыргыз Республикасындагы бейтарап соттор жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө” »

30.11.2015