(Кыргызча) Жаран З.Т. Жоошевтин кайрылуусу боюнча №Ж-32х иши

Sorry, there is no information in English.