(Кыргызча) Жаран Б.М. Иманкуловдун кайрылуусу боюнча № 06-Р иши

Sorry, there is no information in English.