(Кыргызча) Конституциялык палата адвокаттар, ѳкмѳттүк эмес уюмдардын жана ММК өкүлдөрү үчүн конституционализмдин ар жылдык Жайкы мектебин өткөрдү

17.07.2017

IMG_5525

(Кыргызча)  

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы коомдун ар кандай топторунун өкүлдөрү үчүн конституционализмдин ар жылдык жайкы мектептерин өткөрүү салтын улантып, учурдагы жылдын 14-15-июлдарында «Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу менен адвокаттар, ӨЭУ жана ММК өкүлдөрү үчүн конституционализмдин Жайкы мектебин өткөрдү.

 

Конституционализмдин мектеби Конституциялык палатанын ишмерлиги тууралуу катышуучулардын билимин арттыруу, кайрылууну берүү жана конституциялык сот өндүрүшүнө катышуу тартибин түшүндүрүү максатында, ошондой эле Конституциялык палатанын ишмерлигин ММКда чагылдырылуусун жакшыртуу максатында өткөрүлдү.

 

«Биздин иш-чара Конституциялык палатага тапшырылуучу кайрылуулардын сапаттуу таризделишинде адвокаттардын жана ӨЭУдардын өкүлдөрү үчүн ишмерлигин өркүндөтүлүүсүнө жана андан ары конституциялык сот өндүрүшүнө катышуусуна, ошондой эле Конституциялык палатанын чыгарган чечимдери тууралуу коомго маалымат берүү боюнча журналисттердин ишимерлигине да көмөк болот деп ишенем», - деген сөздөр менен Конституциялык палатанын төрагасынын орун басары Куанбек Киргизбаев Жайкы мектепти ачты.

 

Конституциялык палатанын судьялары Жайкы мектептин башкы лекторлору болуп, алар катышуучуларга Конституциялык палатанын мамлекеттик органдар тутумунда ролу жана орду, анын функциялары жана милдеттери, Конституциялык палатадагы конституциялык сот өндүрүшүнүн стадиялары жана иштерди кароонун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып беришти. Журналисттерге башка өлкөлөрдө конституциялык соттордун ишмерлигин чагылдыруу жана Кыргызстандын бул маселеде тажрыйбасы тууралуу, ошондой эле Конституциялык палатанын соттук отурумдарында ММК өкүлдөрүнүн катышуусу процедуралары тууралуу маалымат берилген.

 

Мектептин эксперттери катары юридикалык илимдеринин кандидаты, КРСУнун доценти, Алия Маралбаева жана белгилүү журналист Азамат Тынаев чакырылган.

 

Иш-чаранын практикалык бөлүгү мезгилинде адвокаттар жана ӨЭУ өкүлдөрү айрым мыйзамдардын Конституцияга карама-каршы келет деп таануу жөнүндө Конституциялык палатага кайрылууну жазуу боюнча көндүмдөргө, ал эми журналисттер, өз кезегинде, Конституциялык палата кабыл алган чечимдердин негизинде маалыматтык материалдардын жазуу көндүмдөрүнө ээ болушту.

 

Ошондой эле Конституционализмдин Жайкы мектебинин жүрүшүндө катышуучулар ар кандай темадагы дискуссияларда жигердүү ой-бөлүшүп, Конституциялык палатанын жана башка соттордун ишмерлигине, ошондой эле Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан реформаларга байланыштуу суроолорго жооп ала алышты.

 

Эскертебиз, учурдагы жылдын 17-18-июнь күндөрү конституционализмдин Жайкы мекетби ченем жаратуучу жана башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү үчүн өткөрүлгөн.