Чечимдер

17.03.2021
10.03.2021
03.03.2021

(Кыргызча) «Актив» саясий партиясынын, Дж.С. Саипбаеванын жана башкалардын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн жаран К.Б. Иманалиевдин жана «Глас народа» саясий партиясынын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн Ж.С. Байгуттиевдин кайрылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 61-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктун, 2-бөлүгүнүн, 64-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктун жана 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 88 «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» конституциялык Мыйзамдын 1-беренесинин 18-пунктун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө

Sorry, there is no information in English.

19.02.2021
17.02.2021
27.01.2021
20.01.2021
13.01.2021
23.12.2020
02.12.2020
21.10.2020
14.10.2020
30.09.2020
03.09.2020
18.03.2020
11.03.2020