Меню навигации+

Жарандар В. Евсюкова, Дж. Эркенова, Д. Закирова жана башкалардын кайрылуусу боюнча № Кл-Е-03х

2016-жылдын 28-декабрындагы № 221 «Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ, 18-беренесине, 20-беренесинин 2, 3-бѳлүктѳрүнѳ, 42-беренесинин 1, 2-бѳлүктѳрүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ иш