Меню навигации+

Жаран Ж. Оморовдун кайрылуусу боюнча № О-61х

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 378-беренесинин 2-бѳлүгүнүн «Тараптардын келбей калышы ишти карап чыгууга тоскоолдук кылбайт» деген ченемдик жобосу конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 40-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 99-беренесинин 1, 2, 3-бѳлүктѳрүнѳ, 101-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ иш