Меню навигации+

Жаран Б. Ж. Касаболотовдун кайрылуусу боюнча № К-10х

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 60-беренесинин 4-бѳлүгүнүн 7-пунктун конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 26-беренесинин 5-бѳлүгүнѳ, 99-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ иш