Меню навигации+

Вакансиялар

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы бош административдик мамлекеттик кызмат ордуна конкурс жарыялайт:

Эксперттик-аналитикалык бөлүмүнүн консультанты – 1 штаттык бирдик

Жалпы квалификациялык талаптар:

 1. Төмөндөгүлөрдү билүүсү зарыл:

Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

Кыргыз Республикасынын кийинки мыйзамдарын: «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө», «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө»;

Мамлекеттик жарандык  кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын этикасынын Кодексин.

 1. Мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерди аткаруу учун зарыл болгон көлөмдө билүү керек.
 2. Компьютердик сабаттуулугу жана зарыл болгон программалык ишчил каражаттарды пайдалана билүүсү керек (Windows, Word, Excel, Power Point, «ТОКТОМ мамлекет Про» маалыматтык-укуктук тутумун).

Эксперттик-аналитикалык бөлүмүнүн консультант кызмат ордуна

квалификациялык талаптар

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

юриспруденция жаатында жогорку кесиптик билим.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажын кошкондо стажы 1 жылдан кем эмес, же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенциясы:
  • Төмөндөгүлөрдү билүүсү зарыл:

«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарын;

«Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2017-жылдын 9-октябрындагы № 12-П токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Регламентин;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2017-жылдын 22-мартындагы № 02-П токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын аппараты жөнүндө Жобону;

 • Шыгы:
 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын юридикалык экспертизасын (укуктук талдоону) жүргүзүү;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
 • сот актыларынын долбоорлорун даярдоо.
  • Ыкмалары:
 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада пайдалануу;
 • ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

Кызматтык милдеттер:

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;
 • жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;
 • конституциялык сот өндүрүшүнүн предмети болгон Кыргыз Республикасынын катышуучусу болуп саналган, күчүнө кире элек эл аралык келишимдерди, Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөр жөнүндө мыйзамдын долбоорун укуктук экспертизадан өткөрүү;
 • аналитикалык каттарды даярдоо, анын ичинде чет өлкөлөрдүн конституциялык контроль органдарынын, эл аралык соттордун чечимдерин, соттук тажрыйбаны анализдөө жана болгон илимий доктриналарды көрсөтүү менен;
 • бөлүмдүн маселелери жана функцияларын аткаруу менен байланышкан бөлүм башчынын тапшырмаларын аткаруу;
 • Конституциялык палатанын чечимдеринин, корутундуларынын, токтомдорунун, аныктамаларынын жана жеке аныктамаларынын, судьялар коллегиясынын аныктамаларынын долбоорлорун иштеп чыгуу;
 • судьяларга иштерди жана башка маселелерди отурумдарда жана кеңешмелерде кароого дайындоодо көмөк кылуу;
 • өндүрүшкө кабыл алынган кайрылууну кароонун планынын долбоорун судья- баяндамачынын бекитүүсү үчүн даярдоо;
 • Конституциялык палатанын судьялары тарабынан изилдөөнү талап кылган маселелерге тиешеси жок болгон учурларда, Конституциялык палатанын дарегине түшкөн кайрылууларды алдын ала тартипте кароо;
 • Конституциялык палатанын жылдык докладынын долбоорун даярдоого катышуу;
 • бөлүмдүн ички ички иш өндүрүшүн жүргүзүү;
 • бөлүм тарабынан Төраганын, анын орун басарынын, судьялардын, Аппараттын жетекчисинин, башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн сунуштарын эске алуу менен Конституциялык палатанын тиешелүү жылга карата иш планынын долбоорун иштеп чыгууга катышуу;
 • бөлүм тарабынан аналитикалык каттарды жазууда колдонула турган аналитикалык жана илимий материалдар сактала турган атайын базаны түзүүгө катышуу;
 • кызматтык этиканын ченемдерин сактоо;
 • мамлекеттик органда орнотулган ички эмгек эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөөнүн жана кызматтык өз ара аракеттешүүнүн тартибин сактоо;
 • кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон квалификациянын деңгээлин сактоо;
 • башчылардын баш ийүү тартибине ылайык жогору турган адамдардын алардык кызматтык ыйгарым укуктарынын алкагында берилген тескемелерин жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

Конкурска катышууну каалагандар төмөнкүдөй документтерди тапшыруу керек:

 • жеке арыз;
 • кадр учету боюнча баракчаны;
 • өмүр баян (соттуулугу тууралуу маалыматты көрсөтүү)
 • резюме;
 • сүрөт (3×4) – 2 даана;
 • паспорттун же ким экендигин ырастаган документтин көчүрмөсүн (паспорттун же ким экендигин ырастаган документтин түп-нускасын конкурска келгенде көрсөтүлөт);
 • зарыл болгон кесиптик билимин (дипломдун), иш стажын жана квалификацияны ырастаган документтердин көчүрмөлөрү (нотариат же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматы ырастаган эмгек китепченин, билим берүү тууралуу, квалификацияны жогорулатуу жөнүндө, илимий даражаны же илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрүн);

Конкурска катышкан адамдар сунуштама каттарын кошумча катары тапшырса болот.

Документтерди көктөлгөн бойдон конкурска катышуу учун конкурсант жеке өзү же почта аркылуу конвертке “Конкурска” деген белги менен 2018-жылдын 7- июнунда саат 18.00ге чейин Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 39, дарегине тапшыруу зарыл. № 3 кабинети, маалымат алуу учун телефон 62-20-40. Документтер жумушчу күндөрү 9.00ден 18.00ге чейин кабыл алынат.

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар конкурска катышпайт.

Конкурска катышууга жолдомо алган адамдарга конкурстун өтүлүүчү убактысы жана орду тууралуу кошумча кабар берилет.