Меню навигации+

Вакансиялар

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы

бош административдик мамлекеттик кызмат ордуна конкурс жарыялайт:

 

– соттук отурумдарды уюштуруу бөлүмдүн консультанты – 1 штаттык бирдик.

 

Жалпы квалификациялык талаптар:

  1. Төмөндөгүлөрдү билүүсү зарыл:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

-“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын:

-Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;

-Кыргыз Республикасынын кийинки мыйзамдарын: “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Саясий кызматтарды ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматты колдонуу жөнүндө”; “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”; “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Ченемдик укуктук актылар жөнүндө”, «О гарантиях и свободе доступа к информации»; “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиктери жѳнүндѳ”

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында Иш жүргүзүү боюнча Типтүү нускаманы;

-Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын этикасынын Кодексин;

2.Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон деңгээлде билүүсү керек.

3.Комьютердик сабаттуулугу болуу керек жана зарыл болгон программалык ишчил каражаттарды пайдалана билүүсү керек (Word, Excel, Power Point, «ТОКТОМ мамлекет Про» маалымат-укук тутумун.

 

Соттук отурумдарды уюштуруу бөлүмдүн консультанты кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар

 

1.Кесиптик билиминин деңгээли:

-юриспруденция жаатындагы жогорку кесиптик билими;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажын кошкондо стажы 1 жылдан кем эмес болуу керек, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө, тийиштүү тармактык багыттагы кызматта стажы 3 жылдан кем эмес болуу керек;

3.Кесиптик ыйгарымдары:

3.1.Билими:

--“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарын;

  • Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2013-жылдын 9-июлундагы № 1 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Регламентин;
  • Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2017-жылдын 22-мартындагы № 02-П токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын аппараты жөнүндө Жобону.

3.2.Шыгы:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

-соттук актылар долбоорлорун даярдоо

 3.3.Ыкмалары:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

-соттук отурумдар протоколдорун тариздѳѳ

 

Функционалдык милдеттер:

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

– мамлекеттик кызматкерлердин этика Кодексинин ченемдерин сактоо;

– белгиленген ички эмгек тартибин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара иштешүү тартибин сактоо;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон квалификация деңгээлин кармап туруу;

– жетекчиликтин тапшырмасы боюнча конституциялык сот өндүрүшүнө байланышпаган маселелер боюнча келгендерди кабыл алуу;

– отчетторду түзүү;

– кызыкчылыктар кагылышана жеткирбестен чара көрүү;

– жетекчиликтин тапшырмаларын маалында жана сапаттуу аткаруу.

 

Конкурска катышууну каалагандар төмөнкүдөй документтерди тапшыруу керек:

  1. Конкурстук комиссиянын Төрайымынын атына жеке арыз;
  2. Кадр учету боюнча баракчасы;
  3. Сүрөт (3х4) – 2 даана;
  4. Паспорттун же ким экендигин ырастаган документтин көчүрмөсүн (паспорттун же ким экендигин ырастаган документтин түпнускасын конкурска келгенде көрсөтүлөт);
  5. Зарыл болгон кесиптик билимин, иш стажын жана квалификацияны ырастаган документтердин көчүрмөлөрү (нотариат же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматы ырастаган эмгек китепченин, билим берүү тууралуу, квалификацияны жогорулатуу жөнүндө, илимий даражаны же илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтери);
  6. Конкурса катышкан адамдар сунуштама каттарын кошумча катары тапшырса болот.

Документтерди көктөлгөн бойдон конкурска катышуу үчүн конкурсант жеке өзү же почто аркылуу конвертке “Конкурска” деген белги менен 2017-жылдын 01-июнунун саат 18.00гө чейин кийинки дарекке тапшыруу зарыл: Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 39, жарандарды кабыл алуу кабинети, маалымат алуу үчүн телефон 62-19-97. Документтер жумушчу күндөрү 9.00дөн 18.00гө чейин кабыл алынат.

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар конкурска катышпайт.

Конкурска катышууга жолдомо алган адамдарга конкурстун өтүлүүчү убактысы жана орду тууралуу кошумча кабар берилет.

Толук маалымат кийинки сайтта жайгаштырылган: www.mkk.gov.kg, www.constpalata.kg