Меню навигации+

Вакансиялар

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы
кийинки бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына
конкурс жарыялайт:

 

– эксперттик-аналитикалык бөлүмдүн башчысы – 1 штаттык бирдик;
– соттук отурумдарды уюштуруу бөлүмүнүн башчысы – 1 штаттык бирдик;
– чечимдерди аткаруунун анализи жана мыйзамдарды систематизациялоо бөлүмүнүн башчысы – 1 штаттык бирдик;
– маалыматтык технологиялар секторунун башчысы – 1 штаттык бирдик;
– маалыматтык технологиялар секторунун консультанты – 1 штаттык бирдик.

 

Бардык административдик мамлекеттик кызматтарына коюлуучу жалпы квалификациялык талаптар
1. Төмөндөгүлөрдү билүүсү зарыл:
– Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
– “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын:
– Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
– Кыргыз Республикасынын кийинки мыйзамдарын: “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Саясий кызматтарды ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматты колдонуу жөнүндө”; “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”; “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Эл аралык келишимдер жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2-12-жылдын 23-июлундагы токтому менен бекитилген Кырыгз Республикасында Иш жүргүзүү боюнча Типтүү нускаманы;
– Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын этикасынын Кодексин;
– адам ресурстарын башкаруу жаатында;
2. Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон деңгээлде билүүсү керек.
3. Комьютердик сабаттуулугу болуу керек жана зарыл болгон программалык ишчил каражаттарды пайдалана билүүсү керек (Word, Excel, Power Point, «ТОКТОМ мамлекет Про» маалымат-укук тутумун, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрилигинин укуктук маалыматтар базасынын борбордоштурулган банкын).

Эксперттик-аналитикалык бөлүмдүн башчысы кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билиминин деңгээли:
– юриспруденция жаатындагы жогорку кесиптик билими;
2. Стажы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажын кошкондо стажы 3 жылдан кем эмес болуу керек же, тийиштүү кесиптик чөйрөдө, тийиштүү тармактык багыттагы кызматта стажы 5 жылдан кем эмес болуу керек;
3. Кесиптик ыйгарымдары:
3.1. Билими:
– “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статсу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарын, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын билүү керек;
– Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2013-жылдын 9-июлундагы № 1 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Регламентин;
– Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2017-жылдын 22-мартындагы № 02-П токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын аппараты жөнүндө Жобону.
3.2. Шыгы:
– ишмерликтин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
– анализ, прогноздоону, жалпылаштырууну, мониторинг, контролдоону жүргүзүү жана бөлүмдүн көйгөйлөрүн чечүүдө ыкмалардын эбин табуу;
– башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын жыйынтыктарына жоопкерчиликте болуу;
– кызыкчылыктар кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды убагында аныктап билүү жана чечүү;
– коюлган милдететрди аткаруу үчүн жаңычыл ыкмаларды пайдалануу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
– өзүнүн жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– ведомство аралык иштешүү;
– Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын эридикалык экспертизасын (укуктук анализин) 3 жылдан кем болбогон тажрыйба (артыкылык);
– ченемдик укуктук актыларды укуктук анализ кылуу жаатында жергиликтүү жана чет өлкө тажрыйбасын иликтөө;
– соттук актылар долбоорлорун даярдоо;
– кагылыштар кырдаалын жөнгө сала билүү.
3.3. Ыкмалары:
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
– бөлүм башкаруу (кол астындагыларга тапшырмалар менен милдеттерди ыгы менен тең карап бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максатын жана көз карашын кол астындагыларга сапаттуу жеткире билүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана усулдарын издөө);
– укуктук маалыматты анализдөө, систематизациялоо жана жалпылаштыруу;
– ченемдик укуктук акталыр менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишчил этикеттин ыкмаларын колдоно билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде кеңешмелерди жана жолгушууларды өткөрүү, эл алдында сүйлөй билүү жана ишчил сүйлөшүүлөрдү алпара билүү.
Функционалдык милдеттер:
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;
– мамлекеттик кызматкерлердин этика Кодексинин ченемдерин сактоо;
– белгиленген ички эмгек тартибин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара иштешүү тартибин сактоо;
– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон квалификация деңгээлин кармап туруу;
– жетекчиликтин тапшырмасы боюнча конституциялык сот өндүрүшүнө байланышпаган маселелер боюнча келгендерди кабыл алуу;
– отчетторду түзүү;
– кызыкчылыктар кагылышана жеткирбестен чара көрүү;
– жетекчиликтин тапшырмаларын маалында жана сапаттуу аткаруу.

 

Соттук отурумдарды уюштуруу бөлүмүнүн башчысы кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар
1. Кесиптик билиминин деңгээли:
– юриспруденция жаатындагы жогорку кесиптик билими;
2. Стажы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажын кошкондо стажы 3 жылдан кем эмес болуу керек же, тийиштүү кесиптик чөйрөдө, тийиштүү тармактык багыттагы кызматта стажы 5 жылдан кем эмес болуу керек;
3. Кесиптик ыйгарымдары:
3.1. Билими:
– Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2013-жылдын 9-июлундагы № 1 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Регламентин;
– Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2017-жылдын 22-мартындагы № 02-П токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын аппараты жөнүндө Жобону.
3.2. Шыгы:
– ишмерликтин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
– анализ, прогноздоону, жалпылаштырууну, мониторинг, контролдоону жүргүзүү жана бөлүмдүн көйгөйлөрүн чечүүдө ыкмалардын эбин табуу;
– башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын жыйынтыктарына жоопкерчиликте болуу;
– кызыкчылыктар кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды убагында аныктап билүү жана чечүү;
– кюлган милдететрди аткаруу үчүн жаңычыл ыкмаларды пайдалануу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
– өзүнүн жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– ведомство аралык иштешүү;
– соттук актылар долбоорлорун даярдоо;
– кагылыштар кырдаалын жөнгө сала билүү.
3.3. Ыкмалары:
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
– бөлүм башкаруу (кол астындагыларга тапшырмалар менен милдеттерди ыгы менен тең карап бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максатын жана көз карашын кол астындагыларга сапаттуу жеткире билүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана усулдарын издөө);
– укуктук маалыматты анализдөө, систематизациялоо жана жалпылаштыруу;
– ченемдик укуктук акталыр менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишчил этикеттин ыкмаларын колдоно билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде кеңешмелерди жана жолгушууларды өткөрүү, эл алдында сүйлөй билүү жана ишчил сүйлөшүүлөрдү алпара билүү;
-соттук актылар протоколдорун жол-жоболоштуруу.
Функционалдык милдеттер:
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;
– мамлекеттик кызматкерлердин этика Кодексинин ченемдерин сактоо;
– белгиленген ички эмгек тартибин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара иштешүү тартибин сактоо;
– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон квалификация деңгээлин кармап туруу;
– жетекчиликтин тапшырмасы боюнча конституциялык сот өндүрүшүнө байланышпаган маселелер боюнча келгендерди кабыл алуу;
– отчетторду түзүү;
– кызыкчылыктар кагылышана жеткирбестен чара көрүү;
– жетекчиликтин тапшырмаларын маалында жана сапаттуу аткаруу.

 

Чечимдерди аткарунуун анализи жана мыйзамдарды систематизациялоо бөлүмүнүн башчысы кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билиминин деңгээли:
– юриспруденция жаатындагы жогорку кесиптик билими;
2. Стажы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажын кошкондо стажы 3 жылдан кем эмес болуу керек же, тийиштүү кесиптик чөйрөдө, тийиштүү тармактык багыттагы кызматта стажы 5 жылдан кем эмес болуу керек;
3. Кесиптик ыйгарымдары:
3.1. Билими:
– Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2013-жылдын 9-июлундагы № 1 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Регламентин;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламентин;
– Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2017-жылдын 22-мартындагы № 02-П токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын аппараты жөнүндө Жобону.

3.2. Шыгы:
– ишмерликтин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
– анализ, прогноздоону, жалпылаштырууну, мониторинг, контролдоону жүргүзүү жана бөлүмдүн көйгөйлөрүн чечүүдө ыкмалардын эбин табуу;
– аналитикалык жана бкаша документтерди даярдоо;
– башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын жыйынтыктарына жоопкерчиликте болуу;
– кызыкчылыктар кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды убагында аныктап билүү жана чечүү;
– кюлган милдететрди аткаруу үчүн жаңычыл ыкмаларды пайдалануу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
– өзүнүн жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– ведомство аралык иштешүү;
– кагылыштар кырдаалын жөнгө сала билүү
– ченемдик укуктук актыларды укуктук анализ кылуу жаатында жергиликтүү жана чет өлкө тажрыйбасын иликтөө;
– мыйзамдарды систематизациялоо;
3.3. Ыкмалары:
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
– бөлүм башкаруу (кол астындагыларга тапшырмалар менен милдеттерди ыгы менен тең карап бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максатын жана көз карашын кол астындагыларга сапаттуу жеткире билүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана усулдарын издөө);
– укуктук маалыматты анализдөө, систематизациялоо жана жалпылаштыруу;
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
– соттук чечимдердин долбоорлорун даярдоо;
– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишчил этикеттин ыкмаларын колдоно билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде кеңешмелерди жана жолгушууларды өткөрүү, эл алдында сүйлөй билүү жана ишчил сүйлөшүүлөрдү алпара билүү;
– Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын юридикалык экспертизасын (укуктук анализин) жүргүзүү.
Функционалдык милдеттер:
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;
– мамлекеттик кызматкерлердин этика Кодексинин ченемдерин сактоо;
– белгиленген ички эмгек тартибин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара иштешүү тартибин сактоо;
– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон квалификация деңгээлин кармап туруу;
– жетекчиликтин тапшырмасы боюнча конституциялык сот өндүрүшүнө байланышпаган маселелер боюнча келгендерди кабыл алуу;
– отчетторду түзүү;
– кызыкчылыктар кагылышана жеткирбестен чара көрүү;
– жетекчиликтин тапшырмаларын маалында жана сапаттуу аткаруу.

 

Маалыматтык технологиялар секторунун башчысы кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билиминин деңгээли:
– маалыматтык технологиялар жаатындагы жогорку кесиптик билими;
2. Стажы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажын кошкондо стажы бир жылдан кем эмес болуу керек же, тийиштүү кесиптик чөйрөдө, тийиштүү тармактык багыттагы кызматта стажы 3 жылдан кем эмес болуу керек;
3. Кесиптик ыйгарымдары:
3.1. Билими:
– Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2013-жылдын 9-июлундагы № 1 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Регламентин;
– AD, DHCP. DNS, Proxy-Server, File-Server;
– 1С Ишкана программасын жана MySQL, MS SQL (артыкчылык);
– Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2017-жылдын 22-мартындагы № 02-П токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын аппараты жөнүндө Жобону.
3.2. Шыгы:
– ишмерликтин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
– анализ, прогноздоону, жалпылаштырууну, мониторинг, контролдоону жүргүзүү жана бөлүмдүн көйгөйлөрүн чечүүдө ыкмалардын эбин табуу;
– башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын жыйынтыктарына жоопкерчиликте болуу;
– кызыкчылыктар кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды убагында аныктап билүү жана чечүү;
– коюлган милдеттерди аткаруу үчүн жаңычыл ыкмаларды пайдалануу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
– өзүнүн жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– кагылыштар кырдаалын жөнгө сала билүү;
– коплекстик сервердик тейлөө жабдыктарды орнотуу;
– тармактык кабелдерди салуу;
– резервдик көчүрүү жана маалыматтарды калыбына келтирүү усулдарын колдоно билүү;
– тармактарды, сервердик жабдыктарды, пайдалануучуларды жана колдонуу укуктарын администрлөө;
– веб-сайтты (веб-программалоо) алпаруу жана маалыматтык колдоо;
– маалыматтык коргоо каражаттарын жана алардын иштөө технологияларын пайдалануу.
3.3. Ыкмалары:
– аналитикалык жана стретегиялык документтерди иштеп чыгуу;
– бөлүм башкаруу (кол астындагыларга тапшырмалар менен милдеттерди ыгы менен тең карап бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максатын жана көз карашын кол астындагыларга сапаттуу жеткире билүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана усулдарын издөө);
– маалыматты анализдөө, ситсематизациялоо жана жалпылаштыруу;
– ченемдик укуктук акталыр менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишчил этикеттин ыкмаларын колдоно билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде кеңешмелерди жана жолгушууларды өткөрүү, эл алдында сүйлөй билүү жана ишчил сүйлөшүүлөрдү алпара билүү;
– графикалык редакторлор менен иштөө, видеомонтажды колдоно билүү.
Функционалдык милдеттер:
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;
– мамлекеттик кызматкерлердин этика Кодексинин ченемдерин сактоо;
– белгиленген ички эмгек тартибин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара иштешүү тартибин сактоо;
– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон квалификация деңгээлин кармап туруу;
– отчетторду түзүү;
– кызыкчылыктар кагылышана жеткирбестен чара көрүү;
– жетекчиликтин тапшырмаларын маалында жана сапаттуу аткаруу.

Маалыматтык технологиялар секторунун консультанты кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билиминин деңгээли:
– маалыматтык технологиялар жаатындагы жогорку кесиптик билими;
2. Стажы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажын кошкондо стажы бир жылдан кем эмес болуу керек же, тийиштүү кесиптик чөйрөдө, тийиштүү тармактык багыттагы кызматта стажы 3 жылдан кем эмес болуу керек;
3. Кесиптик ыйгарымдары:
3.1. Билими:
– Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2013-жылдын 9-июлундагы № 1 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Регламентин;
– – AD, DHCP. DNS, Proxy-Server, File-Server;
– 1С Ишкана программасын жана MySQL, MS SQL (артыкчылык).
3.2. Шыгы:
– маалыматты топтоо, талдоо, систематизациялоо жана жалпылаштыруу;
Жетекчиликтин сөздөрүн жана докладдар долбоорлорун даярдоо;
– ишчил сүйлөшүүлөрдүү жүргүзүү;
– мамлекеттик кызматкерлердин эткасын сактоо;
– коплекстик сервердик тейлөө жабдыктарды орнотуу;
– тармактык кабелдерди салуу;
– резервдик көчүрүү жана маалыматтарды калыбына келтирүү усулдарын колдоно билүү;
– тармактарды, сервердик жабдыктарды, пайдалануучуларды жана колдонуу укуктарын администрлөө;
– веб-сайтты (веб-программалоо) алпаруу жана маалыматтык колдоо;
– маалыматтык коргоо каражаттарын жана алардын иштөө технологияларын пайдалануу.
3.3. Ыкмалары:
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
– тиешелүү материалдарды которо билүү;
– жумушту пландоо жана кызматтык убактыны туура бөлүштүрө билүү;
– ЧУА менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
– графикалык редакторлор менен иштөө, видеомонтажды колдоно билүү.
Функционалдык милдеттер:
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;
– мамлекеттик кызматкерлердин этика Кодексинин ченемдерин сактоо;
– белгиленген ички эмгек тартибин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара иштешүү тартибин сактоо;
– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон квалификация деңгээлин кармап туруу;
– отчетторду түзүү;
– кызыкчылыктар кагылышына жеткирбестен чара көрүү;
– жетекчиликтин тапшырмаларын маалында жана сапаттуу аткаруу.

 

Конкурска катышууну каалагандар төмөнкүдөй документтерди тапшыруу керек:
1. Конкурстук комиссиянын Төрайымынын атына жеке арыз;
2. Кадр учету боюнча баракчаны;
3. Сүрөт (3х4) – 2 даана;
4. Паспорттун же ким экендигин ырастаган документтин көчүрмөсүн (паспорттун же ким экендигин ырастаган документтин түпнускасын конкурска келгенде көрсөтүлөт);
5. Зарыл болгон кесиптик билимин (дипломдун), иш стажын жана квалификацияны ырастаган документтердин көчүрмөлөрү (нотариат же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматы ырастаган эмгек китепченин, билим берүү тууралуу, квалификацияны жогорулатуу жөнүндө, илимий даражаны же илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрүн);
6. Конкурса катышкан адамдар сунуштама каттарын кошумча катары тапшырса болот.

 

Документтерди көктөлгөн бойдон конкурска катышуу үчүн конкурсант жеке өзү же почто аркылуу конвертке “Конкурска” деген белги менен 2017-жылдын 14-апрелине чейин саат 18.00гө чейин кийинки дарекке тапшыруу зарыл: Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 39, жарандарды кабыл алуу кабинети, маалымат алуу үчүн телефон 62-19-97. Документтер жумушчу күндөрү 9.00дөн 18.00гө чейин кабыл алынат.
Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар конкурска катышпайт.
Конкурска катышууга жолдомо алган адамдарга конкурстун өтүлүүчү убактысы жана орду тууралуу кошумча кабар берилет.
Толук маалымат кийинки сайтта жайгаштырылган: www.mkk.gov.kg, www.constpalata.kg