Меню навигации+

Пресс-анонс

16.02.2017

2017-жылдын 22-февралында саат 9:30да Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасында Кыргыз Республикасынын «Нотариат жѳнүндѳ» Мыйзамынын 4-беренесинин 4-бѳлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ соттук жыйын откѳрүлѳт.

 

Бул ишти кароого жарандар Турдубеков Улукбек Бактыбекович жана Бекешев Дастан Далабайевичтин ѳтүнүчү себеп болду.