Меню навигации+

Пресс-анонс

09.02.2017

2017-жылдын 15-февралында саат 9:30да Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасында Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 328-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ соттук жыйын ѳткѳрүлѳт.

 

 

Бул ишти кароого жарандар Ч.Н Джакупбекованын, Т. А. Токтакунованын жана А.М. Молдобаевдин ѳтүнүчтѳрү себеп болду.