Меню навигации+

Пресс-анонс

16.05.2017

2017-жылдын 24-майында саат 09.30 да Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасында Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 378-беренесинин 2-бѳлүгүнүн «Тараптардын келбей калышы, ишти карап чыгууга тоскоолдук кылбайт» деген укуктук жобосунун конституциялуулугун текшерүү боюнча соттук жыйын өткөрүлөт.

 

Бул ишти кароого Конституциялык палатанын 2017-жылдын 16-мартындагы токтому менен кабыл алынган жаран Ж. Оморовдун кайрылуусу себеп болду.

 

 

Кайрылуучунун позициясы

 

Жаран Ж. Оморовдун пикири боюнча судьялар талашып жаткан ченемди жетекчиликке алышып, кылмыш ишти кароодо тараптарды жана алардын ѳкүлдѳрүн соттук кароого катыштырбай, атаандаштыкка жана тең укуктуулукка шарт түзүшпѳйт. Натыйжасында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 99-беренесинин 1, 2, 3-бѳлүктѳрүнүн, 101-беренесинин 1-бѳлүгүнүн талаптары, 40-беренеси менен кепилденген адамдын соттук коргонуу укугу бузулуп жатканын белгилейт.