Меню навигации+

Пресс-анонс

10.04.2017

2017-жылдын 19-апрелинде саат 09.30 да Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасында «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 15-беренесинин 1-бѳлүгүн, 17-беренесинин 1-бѳлүгүн текшерүү боюнча соттук жыйын өткөрүлөт.

 

Бул ишти кароого Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 24-январындагы аныктамасы менен кабыл алынган жаран Б.М. Иманкуловдун кайрылуусу себеп болду.

 

 

Кайрылуучунун позициясы

 

Иманкулов Б.Ж. талашылып жаткан жоболор “магистр” академиялык даражасын ыйгаруу менен “Юриспруденция” даярдык багыты боюнча жогорку билими бар, бирок тиешелүү багыт боюнча “бакалавр” академиялык даражасы жок талапкерлер Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызмат ордун ээлѳѳ үчүн талапкерлерге чектѳѳлѳрдү киргизет деп, Конституцияда каралган эч ким билими боюнча кодулоого алынышы эмес мүмкүнчүлүгү жѳнүндѳгү ченемдерине каршы келгенин белгилейт.