Меню навигации+

Е.В. Осинцевдин кызыкчылыгындагы А.П. Волосатованын кайрылуусу боюнча № О-67х иш

Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 206-беренесинин 2-бѳлүгүнүн ченемдик жоболорун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5–бөлүгүнүн 8 пунктуна, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө, 96-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ.