Меню навигации+

А.М. Мирзаматовдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 14-июнундагы аныктамасы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 8-сентябрындагы № 638 токтомунун 2-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө А.М. Мирзаматовдун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

Арыз берүүчүнүн көз карашы

Кайрылуучунун пикиринде, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 8-сентябрындагы № 638 токтомунун 2-пункту менен «Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музей комплексинин корголуучу зонасында курулуштун бардык түрлөрүнө тыюу салынып, ал эми жеке менчиктеги мүлктү пайдалануу үчүн Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча жана ошондой эле маданият боюнча мамлекеттик органдарынан макулдук алуу шарттары, анын жеке менчикке болгон кол тийбестик укугун кемсинтип жатат.

Ушуга байланыштуу, А.М. Мирзаматовдун талашылып жаткан ченемди Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп таанууну суранууда.