Меню навигации+

Конституциялык палата жаңы Регламентин бекитти

09.10.2017

Ишмерликти натыйжалуу уюштуруу максатында жана «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 4-беренесине ылайык Конституциялык палата ѳзүнүн токтому менен жаңы Регламентин бекитти.

 

Конституциялык палатанын Регламенти Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамда каралган Конституциялык палатанын ыйгарым укуктарынын ишке ашырылуусунун тартибин жана процедурасын аныктайт.