Меню навигации+

Эркинбек Мамыров: Конституция – бул жогорку юридикалык баалуулук

20.04.2018

IMG_0276

20-апрелде Бишкекте Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынышынын 25 жылдыгына байланыштуу Конституциялык палата уюштурган «Конституциянын үстөмдүгү жана анын түздөн-түз колдонулушу: Кокнституциянын укуктук корголушун камсыздоо маселелери» аттуу эл аралык конференция өз ишин аяктады.

 

«Конституциянын үстөмдүгү анын өлкөнүн укуктук системасындагы, ченемдик укуктук актылар катарындагы орду менен гана эмес, коомдук мамилелердин бардык катышуучулары тарабынан Конституциянын жоболорун сыйлоого, таанууга жана сактоого ориентир алган коомдогу жана мамлекеттеги конституциялык артыкчылыгы менен мүнөздөлөт» - деп Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров конференциянын катышуучуларынын алдына чыгып белгиледи.

 

«Кыргыз Республикасынын Конституциясы коомдун жана мамлекеттин келечегине, анын прогрессивдүү өнүгүүсүнө максатталган, ал бүтүндөй программалык-максаттуу мүнөзгө эгедер. Келечек, көбүнесе, Конституциянын туура болуусуна көз каранды, Конституцияны карап жашоону үйрөнүү керек» - деп ал кошумчалады.

 

Монголиянын Конституциялык сотунун судьясы Ганзориг Дондов конституциялык контролдоо органдары деген адамдын негизги укуктарын, мыйзам жана Конституция үстөмдүгүнүн принциптеринин мамлекет тарабынан камсыздоосунун зор коргоо механизми деп белгиледи. Андай белгилерине ээ болбогон Конституция жар салуу белгилерине ээ болгон ченем, саясий жана укуктук концепциялардын жыйындысы катары гана иштемек.

 

Казакстан Конституциялык кеңешинин төрагасы Кайрат Мами Казакстандын Конституциялык кеңешинин атынан Конституциянын 25 жылдык маараке менен куттуктады жана Баш Мыйзамга ылайык бардык коюлган жогорку максаттарга жетишүүнү каалады. «Баш Мыйзамдын тамгасы менен рухуна жооп берген конституциялык тажрыйбаны түзүү үчүн бардык зарыл шарттарды түзүү өтө маанилүү. Ал конституциялык ченемдердин реалдуу колдонулушун камсыз кылуу үчүн, аларды бирдей колдонуу үчүн зарыл» - деп Кайрат Мами белгиледи.

 

Өз кезегинде Россия Федерациясынын Конституциялык сотунун судьясы Александр Кокотов Конституциянын түздөн-түз колдонулушу Конституциялык соттун ишмерлигине, Конституция жөнүндө эмне ой бар жана конституциялык судьялардын ага болгон мамилесине, конституциялык-соттук чечимдердин аткарылышынын сапатына гана эмес, жарандардын анын жоболорун тутуу, ага жарандык (дин аралашпаган) ишенимдин жана укуктук тартиптин маанилүү адаты катары мамиле жасоо даярдыгына да көз каранды деп белгиледи.

 

Конференциянын ишмерлигин алкагында чет өлкө катышуучулар жана илим өкүлдөрү Конституциянын үстөмдүгүн жана мамлекетте конституциялык туруктуулукту камсыз кылууда конституциялык контролдоонун ролу жөнүндө, Конституциянын маңызын жана мазмунун түшүнүүдө конституциялык контролдоо органынын чечиминин мааниси жөнүндө баяндамаларды жасашты.