Меню навигации+

М.Дж. Барыктабасовдун кызыкчылыгында И.Б. Какеевдин ѳтүнүчү боюнча

Жарандык процесстик кодексинин 102-беренесинин 1-бөлүгүнүн, 135-беренесинин 2-пунктунун, 138-беренесинин 1-бөлүгүнүн 7-пунктунун, 249-беренесинин 1-бөлүгүнүн биринчи, жетинчи абзацтарынын, 325-беренесинин 5-бөлүгүнүн, 329-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктунун, 354-беренесинин 5-бөлүгүнүн, 457-беренесинин 1-бөлүгүнүн 5-пунктунун арыз, апелляциялык жана кассациялык даттанууларды бергенде, жана ошондой эле берилген арыз, апелляциялык жана кассациялык даттанууларды кайтарганда мамлекеттик алымды милдеттүү түрдө төлөө эгерде мамлекеттик алымды төлөгөндүгү тууралуу далилдерди бербесе деген бөлүгүн КРнын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 3, 8-пункттарына жана 40-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ.