Меню навигации+

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) сунуштамасы боюнча

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 4-бѳлүгүнүн 1-4 пункттарын конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи абзацына, 3-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ.