Меню навигации+

Пресс-релиздер

30.03.2017

 

2017-жылдын 29-мартында Конституциялык палата Кыргыз Республикасынын Айкыйкатчысынын «Терроризмге жана экстремизмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө сунуштамасын карап чыгып, кийинкидей чечим чыгарды.

Continue reading “«Терроризмге жана экстремизмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КРнын Мыйзамынын 6-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

24.02.2017

 

2017-жылдын 22-февралында Конституциялык палата атайылап жасаган кылмышы үчүн соттуулугу болгон адамдарды, анысы жоюлган же жоюлбаганына карабастан, нотариалдык ишмерликке чектөөнү караган «Нотариат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин төртүнчү бөлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, төмөнкүдөй чечим чыгарган.

 

Continue reading “«Нотариат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин төртүнчү бөлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

20.02.2017

 

2017-жылдын 17-февралында Конституциялык палата салык төлөөчүнүн даттануусун кароо тартибин караган Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 149-беренесинин 2 жана 7 бөлүктөрүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, төмөнкүдөй чечим чыгарган.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 149-беренесинин 2 жана 7-беренелеринин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

15.02.2017

 

2017-жылдын 15-февралында Конституциялык палата атайылап сот адилеттигине жатпаган өкүмдөрдү, чечимдлерди же башка соттук токтомдорду чыгаруу үчүн судьялардын жазык жоопкерчилигин караган Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 328-беренеси Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келбейт деп таанылды.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 328-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

18.01.2017

 

2017-жылдын 18-январында Конституциялык палата “ишти өз алдынча карап жаткан судьяга билдирилген баш тартуу судья тарабынан жекече чечилип,..” сөздөр менен баяндалган Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 73-беренесинин 4-бөлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерди жана бул ченемдик жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 40-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келбейт деп чечим чыгарды.

 

 Өзүнүн чечимин Конституциялык палата төмөнкүдөй тыянактар менен негиздеп берди.

Continue reading “Жазык-процесстик кодекстин 73-беренесинин 4-бөлүгүндө ченемдик жобонун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

16.11.2016

 

КР ЖС Конституциялык палатасы 2016-жылдын 16-ноябрында жүргүнчүлөрдү, жол жүгүн жана жүктөрдү коммерциялык ташуу үчүн автомобилдин огуна карата алганда рулдук дөңгөлөгү оң тарабында жайгашкан автомобилдерди пайдаланууга тыюу салынган «Автомобиль транспорту жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерди.

 

Конституциялык палата өз чечимин кийинки жүйөөлөрдүн негизинде чыгарды.

Continue reading “«Автомобиль транспорту жөнүндө» КРнын Мыйзамынын 6-беренесинин 6-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

03.11.2016

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2016-жылдын 2-ноябрында «Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын айрым жоболорунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыкты.

 

Конституциялык палата ишти карап чыгып, кийинкидей тыянактарга келди.

  Continue reading “«Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жөнүндө» КР Мыйзамынын 15-беренесинин 5-бөлүгүнүн, 21-беренесинин 3, 5, 7-бөлүктөрүнүн, 22-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-5 пункттарынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

18.10.2016

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2016-жылдын 18-октябрында "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыкты. Соттук отурумда башка жак катары Президенттин Аппаратынын өкүлү (Ырайым кылуу маселелери боюнча Комиссиянын Секретариаты), Жазаларды аткаруу Мамлекеттик кызматы.

Continue reading ““Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө” КРнын Мыйзамынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

12.10.2016

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2016-жылдын 11-октябрында «Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Корутунду берүү тууралуу Жогорку Кеңештин КСДП парламенттик фракциясынын сунуштамасын карап чыкты. Соттук отурумда башка жак катары Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы, Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн, Жогорку соттун, Башкы прокуратуранын жана Судьялар кеңешинин өкүлдөрү келип катышты.

Continue reading “«Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КРнын Мыйзам долбооруна корутунду берүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

22.09.2016
2016-жылдын 21-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы «Автоунаа каражаттар ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү» Мыйзамынын ченемдик жоболорунун конституциялуулугун текшерүү тууралуу ишти карап чыгып, аталган жоболор Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келбей тургандыгын тапты. Continue reading “Автоунаа каражаттар ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү» Мыйзамынын ченемдик жоболорунун конституциялуулугун текшерүү тууралуу” »
18.02.2016
Юридикалык жактар   жана ишкерчилик менен алек болгон жарандар жүйөлүү себептер боюнча доосу эскирген мөөнөттү калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк алышты.   “Фармация” ачык акционердик коомунун өкүлү Н.Б.Кочкорбаеванын Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 215-беренесинин 2-пуктунун биринчи абзацын конституциялык эмес деп таануу тууралу өтүнүчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2016-жылдын 17-февралындагы Чечиминде канагаттандырды. Continue reading “Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 215-беренесинин 2-пунктунун конституциялуугун текшерүү жѳнүндѳ” »
28.01.2016
Оор, ѳзгѳчѳ оор, мамлекеттик бийликке каршы кылмыш жасаган, соттуулугу бар, соттуулугу жоюлганына же алып салынганына карабастан Кыргыз Республикасынын жараны аким боло албайт.   Мындай чечимди 27-январда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жаран Н. Жусупбековдун жана анын ишенимдүү ѳкүлү Ж. Исмаиловдун ѳтүнүчүн карап, кабыл алды. Continue reading “«Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө» КРнын Мыйзамынын 14-беренесинин 1-бѳлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ” »
10.12.2015

9-декабрда КР ЖС Конституциялык палатасы, «Кыргыз Республикасындагы бейтарап соттор жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28-беренеси бейтарап соттун чечими - акыркы экендигин белгилеген, анын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, талашка түшкѳн ченемдин конституциялуулугу жѳнүндѳ чечим чыгарды.

Ошентип, Конституциялык палатага жарандар Б.Ж. Иманазарова, Г. Мырзакулова, В.И. Мячиндер жогоруда кѳрсѳтүлгѳн ченемди конституциялуу эместигин таануу жѳнүндѳ ѳтүнүчү менен кайрылышкан, бейтарап сотунун чечими акыркы экендиги жана даттанууга жатпай тургандыгын белгиленген, ошону менен алардын Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен кепилденген соттук коргоого болгон конституциялык укуктарын чектейт деп эсептешет.

 

Continue reading “«Кыргыз Республикасындагы бейтарап соттор жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө” »

30.11.2015
26.11.2015

25-ноябрда Конституциялык палата, соттуулугу жоюлганына же алып салынганына карабастан мамлекеттик бийликке каршы кылмыш жасаганы үчүн соттуулугу бар адам Бишкек жана Ош шаарынын мэри боло албайт деп белгилеген «Борбордун статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин 2-абзацынын жана «Ош шаарынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин 2-абзацынын ченемдик жоболорунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карады.

 

Continue reading “«Борбордун статусу жөнүндө» КР Мыйзамынын 22-беренесинин 2-абзацынын жана «Ош шаарынын статусу жѳнүндѳ» КР Мыйзамынын 22-беренесинин 2-абзацынын ченемдик жоболорунун конституциялуугун текшерүү жѳнүндѳ” »

06.10.2015

2015-жылдын 5-октябрында Конституциялык палата, «Жер казынасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 2-бѳлүгүнүн жана Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2012-жылдын 14-декабрындагы №834 «Жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө» токтому менен бекитилген, «Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармоо үчүн тѳлѳмдү эсептѳѳнүн жана тѳлѳѳнүн тартиби жѳнүндѳ» Жобонун 12-пунктунун конституциялуугун жѳнүндѳ ишти карап чыгып, аларды Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келбейт деп чечим чыгарды.

 

Continue reading “Жер казынасы жөнүндө» КР Мыйзамынын 53-беренесинин 2-бѳлүгүнүн жана «Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармоо үчүн тѳлѳмдү эсептѳѳнүн жана тѳлѳѳнүн тартиби жѳнүндѳ» Жобонун 12-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ” »

25.09.2015

2015-жылдын 23-сентябрында Конституциялык палата, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 14-беренесинин 2-бѳлүгүндѳ «жана мыйзамдар менен белгиленген тартипте биометрикалык каттоодон өткөн» деген сѳздѳр менен чагылдырган ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыгып, Конституцияга карама-каршы келбейт деп тааныды.

 

Continue reading “«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 14-беренесинин 2- бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ” »

15.09.2015

2015-жылдын 14-сентябрында Конституциялык палата, «Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин 1-бѳлүгүнүн, 2-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 2-пунктунун, 3-беренесинин 3-абзацынын, 4-беренесинин 1, 2-пункттарынын, 5-беренесинин 1, 2-бѳлүктѳрүнүн, 6-беренесинин 1, 3-бѳлүктѳрүнүн, 7-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыгып жана талашка түшкѳн ченемдердин конституциялуугу жѳнүндѳ чечим чыгарды, ошону менен бирге Жогорку Кеңешке «Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө» Мыйзамына чечимдин жүйѳлѳѳчү бөлүгүнѳн келип чыккан тиешелүү ѳзгѳртүүлѳр жана толуктоолор киргизсин деп тапшырылган.

 

Continue reading “«Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө» Мыйзамынын 2-беренесинин 1-бѳлүгүнүн, 2-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 2-пунктунун, 3-беренесинин 3-абзацынын, 4-беренесинин 1, 2-пункттарынын, 5-беренесинин 1, 2-бѳлүктѳрүнүн, 6-беренесинин 1, 3-бѳлүктѳрүнүн, 7-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ” »