Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар10.09.2018
Н.А. Бейшембаеванын кызыкчылыгында С.А. Самедовдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 10-сентябрындагы аныктамасы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтому менен бекитилген Мамлекеттик алымдын ставкаларынын 1-пунктунун “а” пунктчасынын төртүнчү абзацынын жана 2-пунктунун “а” пунктчасынын төртүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө Н.А. Бейшембаеванын кызыкчылыгында С.А. Самедовдун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

06.07.2018
А.С. Досалиевдин  кызыкчылыгын көздөгөн М.Ш. Чолпонбаевдин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 6-июлундагы аныктамасы менен Досалиев Арстанбек Сарыевичтин кызыкчылыгын көздөгөн Мукар Шалтакович Чолпонбаевдин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 20-июнундагы № 360 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө Жобонун 106-пунктунун «ч» пунктчасын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесинин 5-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнө, 20-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынган.

02.07.2018
А.А. Мамбековдун кызыкчылыгында М.Б. Султаналиевдин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 2-июлундагы аныктамасы менен А.А. Мамбековдун кызыкчылыгын көздөгөн М.Б. Султаналиевдин «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесин, 17-беренесинин 4-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

13.06.2018
А.К. Алагушев, Н.И. Алишева, Б.Дж. Усенова жана и А.Б. Исаеванын кайрылуусу  

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 13-июнундагы аныктамасы менен А.К. Алагушев, Н.И. Алишева, Б.Дж. Усенова жана и А.Б. Исаеванын «Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө, 20-беренесинин 2-3 -бөлүктөрүнө, 31-беренесинин 2-бөлүгүнө, 60-, 104-беренелерине карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

01.06.2018
Н.А.Токтакуновдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 1-июнундагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө Н.А. Токтакуновдун кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынган.

28.05.2018
Б.А. Джолдошалиеванын кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 28-майындагы аныктамасы менен Б.А. Джолдошалиеванын «Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин 2-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнө, 31-беренесинин 2-бөлүгүнө, 99-беренесинин 3-бөлүгүнө, 104-беренесине карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

03.05.2018
А.Б. Мусаевдин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 3-майындагы аныктамасы менен А.Б. Мусаевдин 2013-жылдын 20-июнундагы № 360 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө Жобонун 106-пунктунун «ч» пунктчасы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 1, 2– бөлүктөрүнө, 42-беренесинин 3-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.