Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар17.04.2019
Аскар кызы Жанаранын кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 17-апрелиндеги аныктамасы менен Аскар кызы Жанаранын «Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө» Мыйзамынын 12-беренесинин 3-бөлүгүнүн 4-пунктун жана 13-беренесинин 2-бөлүгүнүн төртүнчү абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 19-беренесинин 1-бөлүгүнө, 32-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

10.04.2019
А.А. Бекназаровдун, Ш.О. Медетбековдун жана Ж.А. Касаболотовдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 10-апрелиндеги аныктамасы менен А.А. Бекназаровдун, Ш.О. Медетбековдун жана Ж.А. Касаболотовдун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 197 «Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө» токтому менен бекитилген Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө жобонун 3-пунктунун идентификацилык картанын тексттик түрдө жарандын этностук таандыгы тууралуу маалыматтын жоктугу жана электрондук чипте этностук таандыгын көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 6-пунктуна, 38-беренесине ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

04.04.2019
Ирлан уулу Алманбеттин кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 4-апрелиндеги аныктамасы менен Ирлан уулу Алманбеттин Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окуу китептерин ижарага берүүнү этап менен киргизүү жѳнүндѳ» 2017-жылдын 4-апрелиндеги № 671 токтомунун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 45-беренесинин 2-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 5-бөлүктѳрүнө жана 20-беренесинин 2, 3, 5-бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.