Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар06.07.2018
А.С. Досалиевдин  кызыкчылыгын көздөгөн М.Ш. Чолпонбаевдин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 6-июлундагы аныктамасы менен Досалиев Арстанбек Сарыевичтин кызыкчылыгын көздөгөн Мукар Шалтакович Чолпонбаевдин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 20-июнундагы № 360 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө Жобонун 106-пунктунун «ч» пунктчасын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесинин 5-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнө, 20-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынган.

02.07.2018
А.А. Мамбековдун кызыкчылыгында М.Б. Султаналиевдин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 2-июлундагы аныктамасы менен А.А. Мамбековдун кызыкчылыгын көздөгөн М.Б. Султаналиевдин «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесин, 17-беренесинин 4-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

13.06.2018
А.К. Алагушев, Н.И. Алишева, Б.Дж. Усенова жана и А.Б. Исаеванын кайрылуусу  

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 13-июнундагы аныктамасы менен А.К. Алагушев, Н.И. Алишева, Б.Дж. Усенова жана и А.Б. Исаеванын «Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө, 20-беренесинин 2-3 -бөлүктөрүнө, 31-беренесинин 2-бөлүгүнө, 60-, 104-беренелерине карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

01.06.2018
Н.А.Токтакуновдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 1-июнундагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө Н.А. Токтакуновдун кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынган.

28.05.2018
Б.А. Джолдошалиеванын кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 28-майындагы аныктамасы менен Б.А. Джолдошалиеванын «Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин 2-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнө, 31-беренесинин 2-бөлүгүнө, 99-беренесинин 3-бөлүгүнө, 104-беренесине карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

03.05.2018
А.Б. Мусаевдин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 3-майындагы аныктамасы менен А.Б. Мусаевдин 2013-жылдын 20-июнундагы № 360 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө Жобонун 106-пунктунун «ч» пунктчасы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 1, 2– бөлүктөрүнө, 42-беренесинин 3-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.