Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар16.03.2017
Жаран Ж. Оморовдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын 2017-жылдын 16-мартындагы токтому менен жаран Ж. Оморовдун Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 378-беренесинин 2-бѳлүгүнүн «Тараптардын келбей калышы, ишти карап чыгууга тоскоолдук кылбайт» деген укуктук жобосунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынды.

16.03.2017
Жаран Б. Касаболотовдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 16-мартындагы аныктамасы менен жаран Б.Ж. Касаболотовдун Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 60-беренесинин 4-бѳлүгүнүн 7-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳгү кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынды.

24.02.2017
Жаран З. Жоошевдин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 24-февралындагы аныктамасы менен жаран З.Т. Жоошевдин Кыргыз Республикасынын Жазык процесстик кодексинин 94-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

24.02.2017
Мусуралиев М. жана Идирис уулу М. жарандар Евсюкова В., Эркенова Дж., Закирова Д. жана башкалардын кызыкчылыгында кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 24-февралындагы аныктамасы менен 2016-жылдын 28-декабрындагы «Кыргыз Республикасынын Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 1-бөлүгүнүн «б»-подпунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө жаран М. А. Мусуралиевдин жана М. Идрис уулунун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

24.01.2017
Жаран Б. Иманкуловдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 24-январындагы аныктамасы менен жаран Б.Ж. Иманкуловдун «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 15-беренесинин 1-бѳлүгүнүн, биринчи жана экинчи абзацтарынын, 17-беренесинин 1-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынды.