Меню навигации+

Жаңылыктар

27.09.2018
IMG_9994

 

Бүгүн Кыргызстан Эл аралык университетинин юридикалык факультетинин 2-курсунун студенттери Конституциялык палатанын ишмердиги менен таанышты.

 

Сереп экскурсиянын жүрүшүндө студенттерге Конституциялык палатанын ыйгарым укуктары, Конституцияны, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин коргоо боюнча орган катары анын функциялары жана милдеттери тууралуу маалымат берилди. Конституциялык палатанын аппаратынын кызматчылары конституциялык сот өндүрүшүн жүзөгө ашырууда түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишмердиги тууралуу студенттерге айтып беришти.

 

Continue reading “Кыргызстан Эл аралык университетинин студенттери Конституциялык палатанын ишмердиги менен таанышты” »

25.09.2018
DSC_5462

 

 

 

Учурдагы жылдын 17-сентябрынан тартып 21-сентябрын кошкондо Туркия Республикасында Азия конституциялык сотторунун жана ага шайкеш институттардын ассоциациясынын 6-жайкы мектеби өткөрүлдү, анын ишине Конституциялык палатанын аппаратынын персоналды башкаруу жана документациялык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Эльнура Мусаева катышып келди.

 

Жайкы мектеп Туркия Республикасынын Конституциялык соту тарабынан уюштурулган, ал АКСА ишмердиги алкагында Кесиптик даярдоону жана адам ресурстарын өнүктүрүү боюнча борбордун милдетин аткарууда.

 

Continue reading “Азия конституциялык сотторунун жана ага шайкеш институттардын 6-жайкы мектебинде эркиндикке жана жеке кол тийбестикке болгон укук талкууланды” »

07.09.2018
Resized_20180904171119-LSC_3066

2018-жылдын 2-5 сентябрь күндөрү Сеулда Корея Конституциялык сотунун 30 жылдыгына арналган «Конституциялык сот адилеттиги жана демократия» темасындагы эл аралык конференция болуп өттү.

 

Иш-чарага 34 мамлекеттен конституциялык контролдоо органдарынын төрагалары жана судьялары жана дүйнөлүк төрт эл аралык уюмдун төрагалары катышты. Кыргыз Республикасынан бул конференцияга Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров жана судья-катчы Меергуль Бобукеевадан турган делегация катышып келди.

 

Continue reading “Сеулда Корея Конституциялык сотунун 30 жылдыгына арналган эл аралык конференция болуп өттү” »

06.09.2018
1

2018-жылы 28-августта Назарбаев борборунда Казакстан Республикасынын Конституциясы күнүнө арналган «Конституция: укук үстөмдүгүнүн, жарандык коомдун жана заманбап мамлекеттин баалуулуктарын жүзөгө ашыруу» темасында эл аралык конференция болуп өттү. Анын ишине Казакстандын мамлекеттик түзүмдөрүнүн жетекчилери, кадырман эл аралык уюмдардын, жыйырмадан ашуун мамлекеттин конституциялык контролдоо органдарынын өкүлдөрү жана белгилүү окумуштуу-укукчулары катышты. Конституциялык палатанын атынан бул иш-чарага төраганын орун басары Куанбек Киргизбаев катышты.

 

Continue reading “Астанада Конституцияда укук үстөмдүгүнүн, жарандык коомдун жана заманбап мамлекеттин баалуулуктарын жүзөгө ашыруу маселелери талкууланды” »

03.09.2018
Untitled-1

Ушул жылдын 30-августунда Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын социалдык-экономикалык,  интеллектуалдык жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Көз карандысыздыгынын күнүнө карата «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө» Жарлыкка кол койду.

 

Аталган жарлыкка ылайык Киргизбаев Куанбек Манаевичке - Конституциялык палатанын төрагасынын орун басарына «Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи» деген ардактуу наам ыйгарылды.

13.07.2018
IMG_0142
аотапрвапвкпкп

 

05.07.2018
2018-жылдын 15-мартында О.И. Василенконун кызыкчылыгын кѳздѳгѳн К.А. Каунаштын Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 375-беренесинин 2-бѳлүгүн, 379-беренесинин 1, 4, 5-бѳлүктѳрүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна жана 40-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ кайрылуусу келип түшкѳн. Continue reading “Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 23-апрелиндеги № 14 аныктамасына Ольга Ивановна Василенконун кызыкчылыгын кѳздѳгѳн Калдыбай Ашимбекович Каунаштын даттануусун кароо жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »
28.06.2018

17 апреля 2018 года поступило обращение гражданина Абдыкадырова А. о проверке конституционности статьи 7, пункта 13 части 1 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» и признании их противоречащими части 3 статьи 93 Конституции Кыргызской Республики.
Определением коллегии судей от 22 мая 2018 года № 21, на основании пункта 2 части 3 статьи 28 конституционного Закона «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» в принятии ходатайства к производству было отказано.
Не согласившись с вышеуказанным определением, Абдыкадыров А., 11 июня 2018 года обратился с жалобой в Конституционную палату.
Конституционная палата, рассмотрев жалобу 28 июня 2018 года, оставила ее без удовлетворения.
Конституционная палата в своем постановлении отметила, что заявитель не указал какие конституционные права и свободы человека и гражданина нарушены нормами Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» конституционность которых оспаривается. В соответствии с частью 7 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики у физических и юридических лиц право на обращение в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики возникает лишь тогда, когда права и свободы человека и гражданина нарушены или могут быть нарушены оспариваемой нормой.
Заявитель же в своем обращении ставит вопрос о конституционности нахождения судебного департамента в системе судебной власти.
Однако такого рода вопросы могут быть поставлены только соответствующими органами власти в связи с кругом их компетенции.
В связи с чем, Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики не видит оснований для отмены определения коллегии судей и удовлетворения жалобы заявителя.

25.06.2018

Учурдагы жылдын 22-23-июнь күндөрү Венецияда Укук аркылуу демократия үчүн Европа комиссиясынын (Венеция комиссиясы)115-пленардык сессиясы  болуп өттү. Пленардык сессиясынын ишине Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров катышып келди.

 

Continue reading “Венеция комиссиясынын 115-пленардык сессиясы болуп өттү” »

19.06.2018

2017-жылдын 19-апрелинде жаран З.К. Курмановдун Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ» 2015-жылдын 24-июлундагы № 190 Мыйзамынын конституциялуулугун текшерүү жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесине, 9-беренесинин 3-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 3-бѳлүктѳрүнѳ, 20-беренесинин 1-бѳлүгѳнѳ, 40-беренесине, 42-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ, 53-беренесине, 97-беренесинин 6, 7, 11-бѳлүктѳрүнѳ карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу келип түшкөн. Continue reading “Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 29-майындагы № 27 аныктамасына Зайнидин Карпекович Курмановдун даттануусун кароо жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

04.06.2018
IMGL7016

 

Учурдагы жылдын 29-майынан тартып 1-июнга чейин Сеулда «АКСА мчөлөрүнүн юридсикциясы жана уюштурулушу» аттуу Азия конституциялык сотторунун жана ага шайкеш институттарынын 1-изилдөөчүлүк конференциясы болуп өттү. Бул конференцияны АКСАнын изилдөөлөр жана иштеп чыгуулар боюнча Катчылык уюштурган, ал өзүнүн ишин 2017-жылы январь айынан тартып Сеулда баштаган.

 

Continue reading “Сеулда Азия конституциялык сотторунун жана ага шайкеш институттарынын ассоциациясынын (АКСА) изилдөөлөр жана иштеп чыгуулар боюнча Катчылыктын 1-изилдөөчүлүк конференциясы болуп өттү” »

04.06.2018
IMG_2357

 

 

Учурдагы жылдын 31-майында Борбордук Азиядагы Америкалык университетте «Адилет - 2018» конституциялык сот адилеттиги боюнча экинчи республикалык окуу соту болуп өттү, ага БААУнун, КР ИИМ Академиясынын, КРСУнун, КМУУнун, КР Өкмөтүнө караштуу КМЮАнын, ЭБУФББАнын, КЭУнун, Ала-Тоо эл аралык университетинин жана ОШМЮИнин командалары катышты.

 

Continue reading “«Адилет-2018» конституциялык сот адилеттиги боюнча экинчи республикалык окуу соту болуп өттү” »

30.05.2018

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2018-жылдын 30-майында «Тышкы миграция жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесинин биринчи бѳлүгүнүн 8-пунктун конституциялуу эмес деп таануу жѳнүндѳ ишти карап чыкты.

Талашылып жаткан ченем арыз ээсине карата сотко жарандык доомат коюлса - иш боюнча териштирүү аяктамайынча Кыргыз Республикасынын жаранынын Кыргыз Республикасынан чыгуусунан убактылуу баш тартылат деп караштырган. Конституциялык палата бул ченемди конституциялуу эмес деп тааныды.

 

Continue reading “«Тышкы миграция жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесинин биринчи бѳлүгүнүн 8-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

21.05.2018
2018051516145340586_avu

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялары М. Касымалиев жана А. Нарынбекова 2018-жылы 15-майда Санкт-Петербург шаарында Россия Федерациясынын Конституциялык соту тарабынан уюштурулган «Глобалдык өзгөрүүлөр доорундагы Конституция жана конституциялык контролдоонун милдеттери» аттуу темасындагы эл аралык конференциянын ишине катышып келишти.

 

Continue reading “Санкт-Петербургда «Глобалдык өзгөрүүлөр доорундагы Конституция жана конституциялык контролдоонун милдеттери» эл аралык конференция болуп ѳттү” »

21.05.2018
IMG_9085

 

Учурдагы жылдын 18-майында Ош шаарында «Конституциялык палатанын чечими укук булак катары» темасында семинар болуп өттү. Семинар Конституциялык палата тарабынан «Адилет» укуктук клиникасы» коомдук фонду менен бирге уюштурулган.

 

Continue reading “Ош шаарынын, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарынын сотторунун судьяларына Конституциялык палатанын чечимдеринин укуктук табияты тууралуу айтып беришти” »

07.05.2018
38507 - копия

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков 5-майда Конституциялык палатанын судьялары менен жолугушту.

 

Мамлекет башчысы судьяларды жана кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын Конституция күнү менен куттуктады.

 

Continue reading “Президент Сооронбай Жээнбеков Конституциялык палатанын судьялары менен жолугушту” »

04.05.2018
3W6A1923

Урматтуу кыргызстандыктар!

 

Конституциялык палатанын атынан жана жеке өзүмдүн атыман Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынышынын 25 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктаймын!

 

1993-жылдын 5-майында кабыл алынган Конституция өлкөнүн ошол мезгилдеги бардык болуп жаткан социалдык-экономикалык жана саясий өзгөрүүлөрдүн тереңдигин чагылдырган, ал эгемендүү мамлекеттин калыптануусу үчүн укуктук негиздерди орноткон.

 

Continue reading “Конституциялык палатасынын Төрагасынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынышынын 25 жылдыгы менен куттуктоосу” »

03.05.2018
IMG_8951

Бүгүн Бишкек шаарынын 7 жождорунун студенттери үчүн Ачык эшиктер күнү өткөрүлүп, «Улуттук мыйзамдар тутумундагы Конституциянын орду жана ролу» темасындагы студенттер арасындагы эссе сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылды. Аталган иш-чаралар Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 25 жылдыгына арналган.

 

Continue reading “Конституция күнүнө карата Конституциялык палатада Ачык эшиктер күнү өткөрүлүп, студенттер арасында сынактын жыйынтыктары чыгарылды” »