Меню навигации+

Жаңылыктар

18.04.2019

Конституциялык палата 2019-жылдын 17-апрелинде М.Э. Токтоматовдун кайрылууусуна байланыштуу «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жѳнүндѳ» Мыйзамдын 19-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 4-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыгып, талашылып жаткан ченемди Конституцияга карама-каршы келет деп тааныды. Continue reading “«Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жѳнүндѳ» Мыйзамдын 19-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 4-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

12.04.2019
миниатюра

Бүгүн, 12-апрель күнү, Кыргыз Республикасынын Конституциясын кабыл алуу Күнүнө арналган «Конституциялык сот адилеттигинде өлчөмдөштүк принциби: адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин чектөө тажрыйбасы» аттуу илимий-тажрыйбалык конференция Бишкекте болуп өттү. Конференция «Кыргыз Республикасында адам укуктарынын үстөмдүгүнө көмөктөшүү – 2-фаза» Европа Биримдигинин долбоорунун колдоосу менен Конституциялык палата тарабынан уюштурулган. Continue reading “«Конституциялык сот адилеттигинде өлчөмдөштүк принциби: адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин чектөө тажрыйбасы» аттуу илимий-тажрыйбалык конференция Бишкекте болуп өттү” »

16.03.2019
миниатюра

Учурдагы жылдын 16-март күнү Конституциялык палатанын судьялары жана кызматкерлери республиканын шаарларын жана айылдарын санитардык тазалоо жана көрктөндүрүү боюнча жалпы республикалык үч айлыктын алкагында ишембиликке чыгышты. Ишембиликте Конституциялык палатанын территориясы, арыктары тазаланып жана бак-дарактар санитардык кесүүдөн өткөрүлдү. Continue reading “Конституциялык палатанын судьялары жана кызматкерлери ишембилик өткөрүштү” »

14.03.2019

Конституциялык палата Кыргыз Республикасында сот тутумун бекемдѳѳ боюнча ЮСАИД жана IDLO Программасынын техникалык колдоосу менен «Конституциянын менин жашоомдогу орду» темасында студенттер арасында сынак жарыялайт.

 

Сынак Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынган күнүнө арналып, мамлекеттин Баш мыйзамынын ролун жана маанисин ачуучу эң жакшы эссе жана видеороликтерди аныктоо максатында ѳткѳрүлѳт. Continue reading “Конституциялык палата «Конституциянын менин жашоомдогу орду» темасында студенттер үчүн сынак жарыялайт” »

07.03.2019

«Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын (мындан ары – Мыйзам) 31 – беренесинин 1-бөлүгүнүн он экинчи абзацынын; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 25-апрелиндеги № 185 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында офицердик курамдын жана прапорщиктердин контракт боюнча аскердик кызматты өтөөсүнүн тартиби жөнүндө жобонун (мындан ары – Жобо) 22-пунктунун тогузунчу абзацынын, 186-пунктунун 61-пунктчасын, 187-пунктунун бешинчи абзацынын; Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Тартиптик уставынын (мындан ары – Тартиптик уставы) 91–пункттун үчүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз

Конституциялык палата 2019-жылдын 6-мартында жогоруда аталган ченемдик укуктук актылардын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыгып, ага ылайык талашылып жаткан Мыйзам ченеми кабыл алынган чечимдин жүйөлөштүрүлгөн бөлүгүндө берилген конституциялык-укуктук маанисинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келбейт деп таанылды. Башкача айтканда, эмгектенүү конституциялык укугун ар кандай чектөө, аскер кызматчыларынын ишинин өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу конституциялык маанилүү максаттарына жараша орундуу болсо да, ал белгилүү мыйзамдар негизинде жана дагы башка жоромолдор мүмкүнчүлүгүн болтурбаган критерийлерге негизделиши керек. Continue reading “«Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын (мындан ары – Мыйзам) 31 – беренесинин 1-бөлүгүнүн он экинчи абзацынын; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 25-апрелиндеги № 185 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында офицердик курамдын жана прапорщиктердин контракт боюнча аскердик кызматты өтөөсүнүн тартиби жөнүндө жобонун (мындан ары – Жобо) 22-пунктунун тогузунчу абзацынын, 186-пунктунун 61-пунктчасын, 187-пунктунун бешинчи абзацынын; Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Тартиптик уставынын (мындан ары – Тартиптик уставы) 91–пункттун үчүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

05.03.2019
миниатюра

Конституциялык палатада Кыргыз Республикасынын сот тутумунун кызматкерлеринин күнүндө Конституциялык палатанын судьяларына жана Аппараттын көрүнүктүү кызматкерлерине ведомстволук сыйлыктар салтанаттуу түрдө тапшырылды. Continue reading “Конституциялык палатанын судьялары жана Аппарат кызматкерлери сыйлыктарга ээ болушту” »

28.02.2019
миниатюра

Бүгүн Кыргыз Республикасындагы Туркиянын Өзгөчө жана ыйгарым укуктуу элчиси Женгиз Камил Фыраттын демилгеси боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы Э.Т. Мамыров менен жолугушуу болуп өттү. Continue reading “Туркиянын Өзгөчө жана ыйгарым укуктуу элчиси Конституциялык палатага келип кетти” »

22.02.2019
Миниатюра

 

Бүгүн, 2019-жылдын 22-февралында, Конституциялык палата ММК өкүлдөрү жана маалымат агенттиктери менен диалог аянтчасын уюштурган, ал журналисттер үчүн Конституциялык палатанын ишмердиги менен таанышууга жана аларды кызыктырган суроолорго жооп алууга мүмкүнчүлүк түзгөн. Жалпысынан, иш-чара журналисттердин конституциялык сот өндүрүш маселелеринде билим деңгээлин көтөрүүгө багытталган. Continue reading “Конституциялык палатада журналисттер менен жолугушуу болуп өттү” »

21.02.2019

Конституциялык палата 2019-жылдын 20-февралында А.А. Рябушкиндин кайрылуусуна байланыштуу «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Мыйзамдын ишкерлик кылып жүргѳн жеке жак тарабынан товардык белгини каттатуу маселесин регламенттеген  3-беренесинин 2-бөлүгүнүн, 6-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, талашылып жаткан ченемдерди Конституцияга карама-каршы келбейт деп тааныды. Continue reading “«Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Мыйзамдын 3-беренесинин 2-бөлүгүнүн, 6-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

13.02.2019

Конституциялык палата 2019-жылдын 13-февралында Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин юридикалык жакты чет өлкөлүк юридикалык жактарга каратуунун белгилерин аныктаган 1-беренесинин 11-пунктунун «б», «в» жана «г» пунктчаларынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыгып, талашылып жатан ченемдерди Конституцияга карама-каршы келбейт деп тааныды. Continue reading “Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 1-беренесинин 11-пунктунун «б», «в» жана «г» пунктчаларынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

12.02.2019

Акипрессте «КР Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоорун экинчи окууда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитеттин отурумунда кароодо Жогорку Кеңештин депутаты И.А. Масалиевдин айткандары жарыяланган, анда Конституциялык палатанын чечими туура эмес чыккан деп ага төмөнкүдөй баа берилүүдө: конституциялык сот адилеттигин жүзөгө ашырган орган мыйзам чыгаруу органына жана Өкмөткө тапшырма берүүдө өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чапкандыгы жөнүндө; көрсөтүлгөн мыйзам долбоорун кабыл алганга чейин Конституциялык палатанын ишмердигин текшерүү зарылдыгы жөнүндө. Continue reading “Конституциялык палатанын ишмердиги туурасында Жогорку Кеңештин депутаты И.А. Масалиевдин билдирүүсү боюнча пресс-релиз” »

04.02.2019

Конституциялык палата 2019-жылдын 01-февралында «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 15-беренесинин 3-бөлүгүнүн үчүнчү абзацынын, 17-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыкты. Кароонун жыйынтыгы боюнча талашылып жаткан ченемдер Конституцияга карама-каршы келет деп таанылды. Continue reading “«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 15-беренесинин 3-бөлүгүнүн үчүнчү абзацынын, 17-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

17.01.2019

 

Конституциялык палата 2019-жылдын 16-январында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтому менен бекитилген Мамлекеттик алымдын ставкаларынын 1-пунктунун «а» пунктчасынын төртүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карады. Кароонун жыйынтыгы боюнча талашылып жаткан ченем Конституцияга карама-каршы келет деп таанылды, анткени мүлк мүнөзүндөгү жарандык доолор боюнча мамлекеттик алымдын негизделбеген көп өлчөмү соттук коргонуу укугун жүзөгө ашыруу үчүн чыныгы тоскоолдукка айланууда. Бирок мамлекеттик алымды төлөө маселесинде укуктук боштукту жокко чыгаруу максатында жана акылга сыярлык токтоолук принцибин жетекчиликке алып, Конституциялык палатанын чечиминде кийинкиге калтыруу шарты менен талашылып жаткан ченем 2019-жылдын 16-апрелинен тарта Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө, 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1-бөлүгүнүн биринчи абзацына карама-каршы келет деп таанылды.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтому менен бекитилген Мамлекеттик алымдын ставкаларынын 1-пунктунун «а» пунктчасынын төртүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

10.01.2019
миниатюра_ГД

Учурдагы жылдын 10-январында Конституциялык палатада 2018-жыл үчүн ишмерликтин жыйынтыктарын чыгаруу боюнча судьялардын жана Аппарат кызматкерлеринин жылдык жыйыны болуп өттү.

 

Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров жыйынды ачып жатып, 2018-жылы көп жумуш жасалган жана Кыргызстанда конституциялык мыйзамдуулукту бекемдөөдө маанилүү чечидмер чыгарылган деп белгилеп кетти. Ошентип, 2018-жылы өндүрүшкө кабыл алынган иштердин жалпы санынан, 75%ы Конституцияга карама-каршы же жарым-жартылай каршы келет деп таанылган, ал эми 25%ы өлкөнүн Баш мыйзамына карама-каршы келбейт деп таанылган. Баяндалган фактылар адамдын жана жарандын конституциялык укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылууда, ошондой эле Баш мыйзамда түптөлгөн идеялар менен принциптерди коргоодо конституциялык контролдоо органынын ролун көрсөтүп турат.

 

Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров 2018-жылы Конституциялык палатанын чечимдеринин аткарылышын контролдоо жана ага мониторинг жүргүзүү боюнча иштер улантылып келгенин белгилеп кетти. «Бүгүнкү күндө Конституциялык палатанын чечимдерин жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тийиштүү ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу боюнча жооптуу орган катары Конституциялык палатанын жыйынтыктоочу актыларынын аткарылышынын жүрүшү тууралуу маалыматты ай сайын берип турат» , - деп кошумча белгиледи.

 

Андан ары Аппараттын жетекчиси Акылбек Сарбагышов сөздү улап, 2018-жыл үчүн Аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишмердиги тууралуу маалымат берди. Андан тышкары, судьялар Конституциялык палатанын 2018-жылга карата Иш планынын аткарылышы жөнүндө маалымат менен таанышты. Отчеттун жыйынтыгы боюнча Аппарат жетекчиси отчетту жыл ичиндеги Конституциялык палатанын Иш планын жүзөгө ашырылуусун эсепке алып, Конституциялык палатанын 2019-жылга карата Иш планына киргизүү үчүн бир катар өзүнүн сунуштарын айтты.

 

Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар Конституциялык палатанын судья-катчысы Меергуль Бобукееванын да баяндам...

18.12.2018
миниатюра

Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы Э.Т. Мамыровдун ММКнын азаттыгы боюнча өкүлү Арлем Дезир мырза баштаган ЕККУ делегациясы менен жолугушуусу болуп өттү.

 

Жолугушуунун жүрүшүндө Төрага Конституциялык палатанын ишмердиги (Конституциялык палатанын ыйгарым укуктары, Конституциялык палатага кайрылуу тартиби, кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуу ж.б.) жөнүндө жалпысынан айтып берди жана Кыргызстандагы конституциялык контролдоо органынын ишмердигине кызыкчылыгын арткан үчүн Арлем Дезир мырзага ыраачылыгын билдирди.

 

Өз кезегинде, ЕККУ өкүлү «Судьялардын Борбордук Азиялык диалогу» биринчи регионалдык конференциясында карала турган маселелер тууралуу маалымат берди жана Конституциялык палатанын төрагасына чакыруу берип, Төрага чакырууну кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Арлем Дезир мырза бул сыяктуу конференция Борбордук Азияда биринчи жолу уюштурулууда жана ал ийгиликтүү ѳткѳн учурда, бул ѳңчѳй иш-чаралар Борбордук Азиянын бардык өлкөлөрүндө өткөрүлө турганын жана Кыргызстан бир катар конференциялардын башатында болорун билдирди.

 

Жалпы жонунан, Арлем Дезир мырзанын ой-жүгүртүүлөрү сөз жана басма сөз эркиндигинин, «Интернет» бүткүл дүйнөлүк желесинин өнүгүүсү шартында террорчулукка жана экстремизмге каршы аракеттеринин мыйзамдагы кепилдиктери туурасында болду. Ошондой эле ММКнын азаттыгы боюнча ЕККУ өкүлү Кыргызстан Кылмыш-жаза кодексинин инсандын намысына жана кадыр-баркына шек келтирилген маалыматты жайылтуу үчүн ченемдерин декриминализациялаган Борбордук Азиядагы биринчи мамлекет болуп саналарын белгилеп кетти.

 

18.12.2018

Айрым массалык маалымат каражаттарында, анын ичинде Кыргызстандын интернет ресурстарында, «КР Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоору КР Жогорку Кеңешинде каралгандан кийин, айрым депуттар тарабынан Конституциялык палата «КР Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» КР Мыйзамынын 4 жана 12-беренелерин кароодо өзүнүн ыйгарым укуктар алкагынан чыгып кеткен, ошондой эле мыйзам чыгаруу органынын функцияларын да өзүнө тартып алган деп айтылып келүүдө.

 

Бул өңүттөгү сөздөр коомчулукту атайын эле жаңылтууда жана КР Конституциясына ылайык чечимдери акыркы жана даттанууга жатпай турган конституциялык контролдоонун жогорку сот органы болгон Конституциялык палатанын ишмердигин дискредитациялоого багытталган.

 

Конституциялык палата, мыйзамдар менен башка ченемдик укуктук актылардын Конституцияга ылайык келүүсүн аныктаган соттук конституциялык контролдоо органы катары, өз чечимдерин чыгарууда Конституциянын жоболорун гана жетекчиликке алат жана Баш мыйзамда орнотулган конституциялык идеялар менен баалуулуктардан келип чыгат. Башка процедуралык-уюштуруучулук маселелер «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамда жана анын Регламентинде аныкталган.

 

Ар бир сот органдарындагыдай эле, конституциялык сот өндүрүшүндө да жоопкерлер бар, жоопкер катары Конституциялык палатада конституциялуулугу талашылып жаткан актыларды чыгарган органдар келишет («Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 32-беренеси).

 

Демек, кайсы бир мыйзамдын ченемдери Конституцияга толугу менен же жарым-жартылай карама-каршы келет деп таанылган учурда же болбосо Конституциялык палатанын чечиминен укуктук жөнгө салуудагы кенемтени жоюу зарылдыгы келип чыкса, анда мыйзамдын талашылган ченемин Конституцияга ылайык келтирүү боюнча тапшырма аны чыгарган органга, б.а. Жогорку Кеңешке жөнөтүлөт. Ал эми «Кыргыз ...

17.12.2018
2Q6A7568

 

 

2018-жылдын 14-15-декабрларында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы Э.Т. Мамыров Стамбул шаарындагы «Укук үстөмдүгүн жана пайдубал укуктарды коргоодо жогорку сот бийлигинин ролу» темасындагы эл аралык конференцияга катышып келди.

 

Конференцияда куттуктоо сөзү менен Туркия Республикасынын Президенти Реджеп Тайип Эрдоган чыгып сүйлѳдү. Конференцияны негизги максаты конструктивдүү жана жемиштүү диалог үчүн юридикалык платформаны түзүү, ошондой эле Ислам кызматташтык уюмуна (ИКУ) мүчө болгон мамлекеттердин конституциялык/жогорку соттор/кеңештер жана ага шайкеш институттар арасында кызматташууну кеңейтүү болуп саналган.

 

Конференция Туркия Конституциялык соту тарабынан уюштурулган жана анын ишине ИКУга мүчө/байкоочу болгон 42 мамлекеттин конституциялык/жогорку сотторунун/кеңештеринин жана ага шайкеш институттардын башчылары катышкан.

 

Конференциянын сессиялык отурумдарында укук үстөмдүгү жана конституциялык сот тажрыйбасындагы адам укуктары, жогорку сот органдарында адам укуктарын жана укук үстөмдүгүн камсыз кылуу, ошондой эле укук үстөмдүгүн жана адам укуктарын коргоо ишинде ааламдык жана ички динамика маселелери талкууланган.

...

10.12.2018
DST_9531

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбековдун катышуусу менен Адам уккутарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган конференция Адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү өтүп, мамлекет башчысы ал жерден сөз сүйлөдү.

 

Иш-чаранын ачылуу салтанатында КР Жогорку Кеңешинин Төрагасы Д.Ж. Джумабеков, КР Жогорку сотунун төрайымы Г.У. Калиева, КР вице-премьер-министри, КР Өкмөтүнө караштуу Адам укуктары боюнча координациялык кеңештин төрагасы Ж.П. Разаков, БУУ туруктуу координаторунун м.а., ЮНИСЕФ өкүлү Юкиэ Мокуо куттуктоо сөздөрүн айтышкан.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялары конференциянын ачылуу салтанатына, ошондой эле анын ишине катышты, ал «Кыргыз Республикасы Адам укуктарын коргоонун эл аралык тутуму алкагында: прогресс, келечекке болгон чакырыктар жана умтулуулар» жана «Кыргызстанда укук үстөмдүгү: бийликтин үч бутагынын ролу» пленардык сессияларынын алкагында уланган, экинчи пленардык сессияда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы Э.Т.Мамыров «Адам укуктары жалпы декларациясынын адам укуктары жана эркиндиктери жөнүндөгү конституциялык ченемдердин калыптануусуна таасири» темасында баяндама жасады.

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбековдун катышуусу менен Адам уккутарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган конференция Адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү өтүп, мамлекет башчысы ал жерден сөз сүйлөдү.

 

Иш-чаранын ачылуу салтанатында КР Жогорку Кеңешинин Төрагасы Д.Ж. Джумабеков, КР Жогорку сотунун төрайымы Г.У. Калиева, КР...

09.12.2018
IMG-20181210-WA0027

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы Э.Т. Мамыров учурдагы жылдын 7-8-декабрларында «Конституциялык идеалды издөөдөгү салыштырма укук таануу» салыштырма укук таанунун VIII эл аралык конгрессине катышып келди. VIII эл аралык конгресс РФ Өкмөтүнө караштуу Мыйзамдар жана салыштырма укук таануу институту тарабынан Укук аркылуу демократия үчүчн Европа комиссиясы (Европа кеңешинин Венеция комиссиясы) менен бирге уюштурулган. Конгресске 350 окумуштуулар менен Россиянын жана Европа менен Азиянын 15 өлкөсүнөн мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү катышкан.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы Э.Т. Мамыров «Кыргыз Республикасындагы конституциялык реформалар: жыйынтыктар жана перспективалар» темасында баяндама жасаган. Конгресстин пленардык отурумунда чет өлкөдөн келген башка чакырылган коноктор, ошондой эле россиялык юриспруденциянын классикасынын өкүлдөрү да баяндамаларын жасашкан.

 

Конгресстин биринчи күнү кийинки төрт секциялык отурумдар: «Салыштырма укук таануу: учур чак жана келер чак (методдон илимге)»; «Дүйнөлүк конституциялык өнүгүүдөгү россиялык конституционализм (РФ Конституциясынын 25 жылдыгына жана РСФСР Конституциясынын 100 жылдыгына карата)»; «Салыштырма укук таануу жана эл аралык укук»; «Салыштырма укук таануу өңүтүнөн цифровизациянын укуктук концепттери» жана кийинки төрт тегерек столдор алкагында өттү: «Эл аралык сот адилеттигинде салыштырма укук таануу»; «Саясий тутумдун конституциялык идеа...

27.11.2018

2018-жылдын 26-июнунда У.С. Момункуловдун кызыкчылыгын кѳздѳгѳн М.А. Супатаевдин Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 11-беренесинин 3 жана 4-бѳлүктѳрүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесинин 1 жана 5-бѳлүктѳрүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ ѳтүнүчү келип түшкѳн.

 

Continue reading “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 13-июлундагы № 31 аныктамасына Уралбек Сабыркулович Момункуловдун кызыкчылыгын кѳздѳгѳн Мунарбек Абдукадырович Супатаевдин даттануусун кароо жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »