Меню навигации+

Жаңылыктар

04.03.2021

 

 

26.02.2021
миниатюра

Бишкек шаарында 26-февраль күнү Конституциялык палатаны реформалоонун жана анын стратегиялык өнүгүүсүнүн концепциясынын долбоорун (андан ары - Концепция) талкуулоо боюнча тегерек стол өттү. Иш-чараны Конституциялык палата «Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү – 2-фаза» ЕБ программасынын колдоосу менен уюштурду. Continue reading “Бишкекте Конституциялык палатаны реформалоонун жана анын стратегиялык өнүгүүсүнүн концепциясынын долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол өттү” »

25.02.2021

2021-жылдын 19-февралында Конституциялык палата «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамдын кыйыр түрдө ээлик кылуу жолу менен банктын капиталына чектүү катышууга ниеттенген кандай гана жеке адам же юридикалык жак болбосун, Улуттук банктын алдын ала кат жүзүндөгү уруксатын алууга милдеттенмени белгилеген 85-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнүн, ошондой эле ушул эле Мыйзамдын, эгерде банктын капиталына чектүү катышуу Улуттук банктын уруксатысыз сатып алынган учурда, Улуттук банк арзыбаган бүтүмдүн жараксыздык кесепеттерин колдонуу жөнүндө талабы менен сотко кайрылууга укуктуулугун белгилеген 86-беренесинин 9-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыкты. Continue reading “«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамдын 85-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнүн кайсы бир банктын добуш берүүчү акцияларынын он жана андан көп пайызына кыйыр түрдө ээлик кылган юридикалык жактын акцияларын же үлүшүн сатып алууга кандай гана жеке же юридикалык жак болбосун, Улуттук банктын алдын ала уруксатын алууга милдеттендирүүчү бөлүгүн, ошондой эле ушул Мыйзамдын 86-беренесинин 9-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

11.02.2021
миниатюра

Бүгүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Медербек Сатыев Конституциялык палатанын жамаатына кайра дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентинин Конституциялык палатадагы өкүлү Медер Жусуповду тааныштырды. Continue reading “Конституциялык палатанын жамаатына Кыргыз Республикасынын Президентинин Конституциялык палатадагы туруктуу өкүлү тааныштырылды” »

03.02.2021
миниатюра (2)

Бүгүн, «Кыргыз Республикасындагы мыйзамдын үстөмдүүлүгүнүн – 2-чи фазасы» программасынын негизги эксперти Александру Тэнасе Конституциялык палатанын аппаратынын кызматкерлери үчүн «Дин тутуу же ишеним эркиндигинин конституциялык принциптери» деген темада онлайн тренинг өткөрдү. Continue reading “Конституциялык палатанын аппаратынын кызматкерлери онлайн тренингге катышышты” »

28.01.2021

Конституциялык палата 2021-жылдын 27-январында Адам ооруп калганда асырап алуучу, камкорчу (көзөмөлчү) жана багып алуучу ата-эне боло албай турган оорулардын Тизмегинин 39-пунктунун конституциялуулугун текшерүү боюнча ишти карап чыгып, көрсөтүлгөн Тизмектин талашылып жаткан ченемин Конституциянын 16-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө, 20-беренесинин 1-бөлүгүнө, 2-бөлүгүнүн биринчи абзацына карама-каршы келет деп тааныды. Continue reading “Адам ооруп калганда асырап алуучу, камкорчу (көзөмөлчү) жана багып алуучу ата-эне боло албай турган оорулардын Тизмегинин 39-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

21.01.2021
миниатюра_1
20.01.2021

Конституциялык палата 2021-жылдын 20-январында Жазык-процесстик кодексинин «алардын макулдугу менен  чакыртылышы мүмкүн» деген сѳздѳр менен баяндалган 515-беренесинин 1-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыгып, аны Конституцияга карама-каршы келбейт деп тааныды. Continue reading “Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 515-беренесинин 1-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

13.01.2021

Конституциялык палата 2021-жылдын 13-январында Жазык-процесстик кодекстин 259-беренесинин 2 жана 5-бөлүктөрүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, көрстөтүлгөн Кодекстин 259-беренесинин 2-бөлүгүн аны чечимдин жүйөлөмө бөлүгүндө баяндалган конституциялык-укуктук мааниде колдонулган шартында Конституцияга карама-каршы келбейт деп тапты, ошондой эле аталган Кодекстин 259-беренесинин 5-бөлүгү мүлккө камак салуу жөнүндө тергөө судьясынын токтомуна, анын ичинде ушул токтом менен кызыкчылыгы бузулган адамдар тарабынан даттануу келтирүү мүмкүнчүлүгү каралбаган бөлүгүндө Конституцияга карама-каршы келет деп таанылды. Continue reading “Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 259-беренесинин 2 жана 5-бөлүктөрүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

24.12.2020

Конституциялык палата 2020-жылдын 23-декабрында КР Жарандык процесстик кодексинин 352-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, талашылып жаткан ченемди, эгер чыгарылган соттук акты менен ишке катышууга тартылбаган жактардын укуктары же мыйзам менен корголуп жаткан кызыкчылыктары бузулган болсо, аларга кассациялык доо арыз менен кайрылууга укук бербеген бөлүгүндө КР Конституциясына карама-каршы келет деп тааныган. Continue reading “Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 352-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

17.12.2020
миниатюра

 

Конституциялык палатанын төрагасы К.А. Дуйшеев ЕККУнун Демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун (ЕККУ/ДИАУБ) Кыргызстандагы мөөнөтүнөн мурда болуучу президенттик шайлоолорго байкоо жүргүзүүчү миссиянын башчысы Тамаш Месерич менен жолугушту. Continue reading “Конституциялык палатанын төрагасы К.А. Дуйшеев Кыргыз Республикасындагы мөөнөтүнөн мурда болуучу президенттик шайлоолорго байкоо жүргүзүүчү миссиянын башчысы менен жолугушту” »

17.12.2020

Конституциялык палата 2020-жылдын 16-декабрында Жазык процесстик кодексинин 293-беренесинин 5-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, камакка алуу превентивдүү мүнөздө болуп, айыпталуучуга карата гана колдонулушу мүмкүн деп белгилеген. Бөгөт коюу чарасы катары камакка алуунун маңызы адам анын сотто айыптуулугу жөнүндө маселеси толук чечилмейин эркинен ажыратылуусу болуп саналат. Мында айыпталуучунун тергөөдөн жана соттон жашынуу, иш боюнча сотко акыйкаттыкты аныктоодо, соттун өкүмүн аткарылышын камсыз кылууда тоскоолдук туудуруу мүмкүндүгү бөгөт коюунун негизги максаты болот. Continue reading “КР Жазык-процесстик кодексинин 293-беренесинин 5-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

02.12.2020

2020-жылдын 2-декабрында Конституциялык палата Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 38, 63-беренелеринин колдонулушун токтото туруу жөнүндө конституциялык Мыйзамды Конституцияга карама-каршы келбейт деп тааныды. Continue reading “«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын айрым ченемдеринин колдонулушун токтото туруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

07.11.2020
Председатель_Дуйшеев К.А.
06.11.2020
миниатюра

Бүгүн, 2020-жылдын 6-ноябрында, «Кыргыз Республикасындагы мыйзамдын үстөмдүүлүгүнүн – 2-чи фазасы» программасынын негизги адиси Александру Тэнасе Конституциялык палатанын Аппарат кызматкерлерине «Жогорку сапаттагы соттук жүйөө ырааттуулуктун негизги элементи жана конституциялык сот практикасынын туруктуулугу» деген темада тренинг өткөрдү. Continue reading “Конституциялык палатанын Аппарат кызматкерлери соттук жүйөө боюнча тренинге катышышты” »

02.11.2020

Конституциялык палатанын соттук коллегиясы жаран Н.А. Касымбековдун, Т.Б. Усубалиевдин жана «Реформа» саясий партиясынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депуттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын айрым ченемдеринин колдонулушун токтото туруу жөнүндө конституциялык мыйзамынын жоболорунун конституциялуулугун текшерүү боюнча кайрылууларын карап чыгып, өтүнүчтөрдү өндүрүшкө кабыл алды. Continue reading “Конституциялык палатанын соттук коллегиясы Н.А. Касымбековдун, Т.Б. Усубалиевдин жана «Реформа» саясий партиясынын кайрылууларын өндүрүшкө кабыл алды” »

22.10.2020

Конституциялык палата «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесинин 2-бөлүгүнүн жана 28-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, Конституциянын көз карашынан алганда, сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууда айкын жана одоно бузуу үчүн судьяларды тартиптик жоопкерчиликке тартууну мүмкүн деп тааныган, бирок мында судьядан, ал эмес аны жоопкерчиликке тартууга байланышса да, конкреттүү сот иши боюнча отчетту талап кылуумүмкүн эмес деп эсептейт. Continue reading “«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесинин 2-бөлүгүнүн жана 28-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

20.10.2020
миниатюра

Конституциялык палатада Казахстан Республикасынын Конституциясынын 25-жылдыгынын мааракелик медалын салтанаттуу тапшыруу аземи болуп өттү. Continue reading “Конституциялык палатанын төрагасы Казахстан Республикасынын мааракелик медалы менен сыйланды” »