Меню навигации+

Жыйналыштар календары01.11.2018 9:30
А.А. Мамбековдун кызыкчылыгын көздөгөн М.Б. Султаналиевдин ѳтүнүчү боюнча

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесин, 17-беренесинин 4-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1,3-бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө.