Меню навигации+

Жыйналыштар календары20.11.2019 9:30
Жарандар Рыскулов Самат Ислановичтин, Цой Инна Владимировнанын, Бекешов Дастан Далабайевичтин

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын 8-беренесинин 17-бөлүгүн, 14-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2, 3, 4-пунктарын Кыргыз Республикасынын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө, 52-беренесинин 4-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча № Р-34х иши.

04.12.2019 9:30
Жаран Иманалиев Курманбек Белековичтин

«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесинин 2-бөлүгүн, 28-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесинин 1, 2-пунктарына, 16-беренесинин 3-бөлүгүнө, 20-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө, 5-бөлүгүнүн 3, 8-пунктарына, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө, 93-беренесинин 1-бөлүгүнө, 94-беренесинин 1 жана 3-бөлүктөрүнө, 96-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча№ И-66х иши.

11.12.2019 9:30
Жарандар Бекназаров Азимбек Анаркуловичтин, Медетбеков Шамшыбек Осмонкуловичтин жана Касаболотов Жыргал Асековичтин

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги №197 «Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндѳгү паспорту (ID-карта) жѳнүндѳ» токтому менен бекитилген Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө жобонун 3-пунктунун экинчи абзацындагы маалыматтарда «этностук таандыгы» тууралуу маалымат ачык көрсөтүлбөй, ал эми ушул эле пунктун он тогузунчу абзацындагы маалыматтарга «этностук таандыгы (арыз ээсинин каалоосу менен)» деген маалыматтын жабык киргизилиши Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 20-беренесинин 2-бөлүгүнө, 5-бөлүгүнүн 6-пунктуна, 38-беренесине карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча № Кл-Б-11х иши.

18.12.2019 9:30
Жаран Ирлан уулу Алманбеттин

«Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окуу китептерин ижарага берүүнү этап менен киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-октябрындагы № 671 токтомун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 45-беренесинин 2-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 5-бөлүктөрүнө, 20-беренесинин 2, 3, 5 бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча № И-13х иши.