Меню навигации+

Жыйналыштар календары20.01.2021 9:30
Жаран Бешбаков Куттубек Шамурзаевичтин кызыкчылык көздөгөн Айткулов Инрамидин Назировичтин

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 515-беренесинин 1-бөлүгүнүн “алардын макулдугу менен чакыртылышы мүмкүн” деген ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчүнө байланыштуу № Б-74Х иши.

27.01.2021 9:30
Жаран Бейшеналиева Индира Кульчороевнанын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн Осмоналиева Айнура Мусаевнанын

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 733 токтому менен бекитилген Адам ооруп калганда асырап алуучу, камкорчу (көзөмөлчү) жана багып алуучу ата-эне боло албай турган оорулардын Тизмегинин 39-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчүнө байланыштуу № Б-22х иши.

03.02.2021 9:30
Жаран Таштемир уулу Эркиндин

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” Мыйзамдын 85-беренесинин 1-бөлүгүндө, 5-бөлүгүнүн 1-пунктунда “кыйыр түрдө ээлик кылуу” деген ченемдик жобону, ошондой эле 85-беренесинин 6-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 18-беренесине, 20-беренесинин 2, 3-бѳлүктөрүнѳ, 40-беренесинин 1, 2-бѳлүктөрүнө, 105-беренесине ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.

10.02.2021 9:30
Жаран Аматов Турсунбек Осековичтин кызыкчылыгын кѳздѳгѳн Вахитов Валерьян Ахметовичтин

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 430-беренесинин 3-бөлүгүнүн “тергөө судьясынын токтомдоруна даттануулар боюнча чыгарылган апелляциялык инстанциянын сотунун чечимдери кассациялык тартипте кайра каралбайт” деген сөздөр менен белгиленген ченемдик жобосун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 2, 3-бѳлүктөрүнѳ, 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна жана 40-беренесинин 1-бѳлүгүнүн биринчи абзацына ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.

17.02.2021 9:30
Жаран Жоошев Замир Тургунбаевичтин

Кыргыз Республикасынын “Өзгөчө абал жөнүндө” конституциялык Мыйзамдын 28-беренесин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ, 24-беренесинин 4-бѳлүгүнүн биринчи жана экинчи абзацтарына ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.

24.02.2021 9:30
“Актив” саясий партиясынын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн жаран Иманалиев Курманбек Белековичтин, “Глас народа” саясий партиясынын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн Саипбаева Джаныл Султанбековнанын, Исраилов Эрик Бирликовичтин, Марипов Болотбек Арапбаевичтин жана Байгуттиев Женишбек Сейтбековичтин

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык Мыйзамдын 61-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктун, 2-бөлүгүн, 64-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктун жана 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 88 “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” конституциялык Мыйзамдын 1-беренесинин 18-пунктун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи абзацына, 20-беренесинин 1-бөлүгүнө, 2-бѳлүгүнүн биринчи абзацына, 52-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2-пунктуна, 70- беренесинин 2-бѳлүгүнүн төртүнчү абзацына ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.

03.03.2021 9:30
Жарандар Жорокулов Максатбек Мергенбаевичтин жана Кочкоров Ниязбек Улукбековичтин

Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 170-беренесинин «уурдалган адамды уурдаган учурдан тартып 72 сааттын ичинде ыктыярдуу бошоткон адам ушул берененин 1-бөлүгүндө же 2-бөлүгүнүн 1-5-пункттарында каралган жосундары үчүн жазык жоопкерчилигинен бошотулат» деген сѳздѳр менен баяндалган эскертүүсүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 5-бѳлүгүнѳ, 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна, 24-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 40-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.

17.03.2021 9:30
Жаран Исаев Кайбидин Турганбаевичтин

Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 268-беренесинин 1-бөлүгүндөгү “маңызы боюнча чыгарылган” деген ченемдик жобонун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1 жана 2-бѳлүктөрүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.