Меню навигации+

Жыйналыштар календары21.10.2020 9:30
Жаран Иманалиев Курманбек Белековичтин

«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесинин 2-бөлүгүнүн, 28-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчүнө байланыштуу № И-43х иши.

28.10.2020 9:30
Жаран Токтакунов Нурбек Акбаровичтин

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 293-беренесинин 5-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчүнө байланыштуу № Т-51х иши.

04.11.2020 9:30
Жарандар Момуналиев Нурханбек Сакеновичтин жана Юлдашева Рано Тохтасиновнанын кызыкчылыгын көздөгөн Кадырова Жылдызкан Турумбековнанын

Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 352-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчтөрүнө байланыштуу иши.