Меню навигации+

Жарандар Момуналиев Нурханбек Сакеновичтин жана Юлдашева Рано Тохтасиновнанын кызыкчылыгын көздөгөн Кадырова Жылдызкан Турумбековнанын

Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 352-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчтөрүнө байланыштуу иши.