Меню навигации+

Жарандар Мирзаматов Адылбек Мамыровичтин жана Мирзахалилов Ахмаджон Тургунбаевичтин

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 8-сентябрындагы № 638 токтомунун 2-пунктун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 12-беренесинин 2-бөлүгүнө, 16-беренесинин 1-бөлүгүнүн экинчи абзацына, 2-бөлүгүнүн экинчи абзацына, 3-бөлүгүнө, 20-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча № М-33х иши.