Меню навигации+

Жарандар Бекназаров Азимбек Анаркуловичтин, Медетбеков Шамшыбек Осмонкуловичтин жана Касаболотов Жыргал Асековичтин

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги №197 «Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндѳгү паспорту (ID-карта) жѳнүндѳ» токтому менен бекитилген Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө жобонун 3-пунктунун экинчи абзацындагы маалыматтарда «этностук таандыгы» тууралуу маалымат ачык көрсөтүлбөй, ал эми ушул эле пунктун он тогузунчу абзацындагы маалыматтарга «этностук таандыгы (арыз ээсинин каалоосу менен)» деген маалыматтын жабык киргизилишинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчүнө байланыштуу № Кл-Б-11х иши.