Меню навигации+

Жаран Жорокулов Максатбек Мергенбаевичтин жана Тишинина Ксения Леонидовнанын

Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө Кодексинин 333-беренесинин 3-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 3, 8-пунктуларына, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө, 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 3, 8-пунктуларына, 16-беренесинин 3-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча №Ж-12х иши.