Меню навигации+

Жаран Исаев Кайбидин Турганбаевичтин

Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 268-беренесинин 1-бөлүгүндөгү “маңызы боюнча чыгарылган” деген ченемдик жобонун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1 жана 2-бѳлүктөрүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.