Меню навигации+

Жаран Ирлан уулу Алманбеттин

«Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окуу китептерин ижарага берүүнү этап менен киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-октябрындагы № 671 токтомун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 45-беренесинин 2-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 5-бөлүктөрүнө, 20-беренесинин 2, 3, 5 бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча № И-13х иши.