Меню навигации+

Жаран А.А. Рябушкиндин кайрылуусу боюнча №Р-45х иши

«Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 2-бөлүгүнүн жана 6-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө.