Меню навигации+

Жаран Бейшеналиева Индира Кульчороевнанын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн Осмоналиева Айнура Мусаевнанын

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 733 токтому менен бекитилген Адам ооруп калганда асырап алуучу, камкорчу (көзөмөлчү) жана багып алуучу ата-эне боло албай турган оорулардын Тизмегинин 39-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчүнө байланыштуу № Б-22х иши.