Меню навигации+

М.М. Тагаевдин суроо-талабы боюнча №Т-44з иши

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 1-беренесинин 11-пунктунун «б», «в», «г» пунктчаларынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө.