Меню навигации+

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын сунуштамасы боюнча №В-09п иши

“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 1-бөлүгүнүн 35-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө.